Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Leder: Fuldt legitim politiaktion i Brorsons Kirke

Den danske asyllovgivning må bygge på faste principper, også selv om enkeltgrupper beslutter at tage loven i egen hånd.

Den danske asyllovgivning må bygge på faste principper, også selv om enkeltgrupper beslutter at tage loven i egen hånd. Det sidste er præcis, hvad irakerne i Brorsons Kirke har gjort gennem de seneste måneder, hvorfor anholdelserne i nat er helt efter bogen.

Irakerne, der i forsommeren barrikaderede sig i kirken på Nørrebro for at undgå det uundgåelige, nemlig udvisning af Danmark efter deres asylsager er blevet afvist, er ganske vist blevet bakket op af den politiske venstrefløj, støttegrupperinger, kulturpersonligheder og den lokale præst samt andre folkekirkelige kræfter, der har forsøgt at etablere en modsætning mellem den danske lovgivning og næstekærlighedsbegrebet.

Det rokker dog ikke ved det principielle: Irakernes sager har enkeltvis været behandlet præcis, som alle asylsager efter loven behandles i Danmark, og der er ikke fundet grundlag for at give ophold. Derfor må irakerne i henhold til udleveringsaftalen med Irak rejse hjem.

Det kan ske enten frivilligt eller ved tvang. Ved at skjule sig i kirken valgte irakerne selv, at det skulle ske ved tvang, og derfor må politiaktionen i nat anses for at være en nødvendighed og en konsekvens af dansk lov og af irakernes egen beslutning om at forsøge at kortslutte denne lovgivning og dermed give afkald på muligheden for selv at tage hånd om deres egen hjemrejse til Irak.

Det er i udgangspunktet ikke noget kønt syn, når politiet må storme en kirke, og præsten i Brorsons Kirke, Per Ramsdal, var i nat ude med stærk kritik af fremgangsmåden ud fra et synspunkt om, at kirken er et helligt frirum.

Til det er der for det første at sige, at langmodigheden har været stor, irakerne har tilbragt måneder i kirken, før der blev grebet ind. For det andet er det i virkeligheden de afviste asylsøgere selv, der har taget Folkekirken som gidsel i en diskussion, som dybest set er politisk, og det er asylsøgerne og deres støttegrupper, som dermed har forvandlet kirken fra et frirum til en politisk kampplads. Politiets aktion i nat var derfor en beklagelig, men uafvendelig afslutning på et forløb, hvor principperne i den danske asyllovgivning var på spil – de principper, som nu og i fremtiden skal gøre det muligt for Danmark at hjælpe de flygtninge, der virkelig har et dokumenteret behov for asyl.

De 17 irakiske mænd, som i nat blev anholdt, er derfor ikke udsat for et overgreb, men for den helt legitime konsekvens af en lovgivning, som et politisk flertal i Folketinget står fuldt og helt bag. De må nu sendes hjem i henhold til udleveringsaftalen med Irak, som vi – trods den noget besynderlige melding om tvangshjemsendelser fra den irakiske premierminister – må gå ud fra fortsat er fuldt ud gældende.