Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Lad os afslå flere mødeindkaldelser i det offentlige

Overflødige regler skal væk. Men en borgerlig regering burde teste, hvordan private kan løfte opgaverne, i stedet for på forhånd at garantere penge og arbejdspladser til det offentlige.

Regeringens afbureaukratiseringsreform af den offentlige sektor. skal frigøre hænder til f.eks. mere tid »ansigt til ansigt« med de ældre inden for ældreplejen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard