Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Lad fornuften komme til Amager

Mon ikke der bliver varmt i sæderne på Ørestad Gymnasium på Amager mandag aften, hvor By & Havn har inviteret til et fyraftensarrangement for interesserede i den nye og stærkt omdiskuterede masterplan for Amager Fælled Kvarter?

Beslutningen om at inddrive et stykke af området til bebyggelse har på det seneste fået masser af følelser i kog. En gruppe, kaldet Amager Fælleds Venner, har oprettet Facebook-grupper og indsamlet underskrifter i protest mod planerne, der er blevet dannet menneskekæder og skrevet læserbreve, og diverse kendte er blevet kørt i stilling for at ophidse masserne omkring beslutningen. Senest kokken Nikolaj Kirk, som iført indianerfjer og pibe har ladet sig fotografere med en plakat med påskriften »Naturen taler ikke selv – det os, der taler for den«.

Nu er det dejlige ved et demokrati som vores jo, at man på denne måde kan tilkendegive sin mistillid til de borgervalgte og deres beslutninger, men nogle gange bør man altså også kigge på et projekt i sin helhed, før man som den gode Kirk og andre griber til stammeritualer og opråb.

For sagen er jo, at vi i København i den grad mangler boliger, ikke mindst en blandet boligmasse, hvor også unge har en chance for at komme til.

For det andet ligger der i arkitektfirmaet Vandkunstens fine vinderprojekt et unikt og enestående samspil mellem natur og arkitektur. Man har blandt andet tænkt fælledens naturområde helt ind i bystrukturen og får en langt blidere overgang mellem natur og by end den, der opleves i området i dag.

For det tredje er der langtfra tale om noget massivt byggeri. By & Havns matrikel i området er på 40 hektar – heraf bebygges mindre end halvdelen. Det samlede areal på Amager Fælled er til sammenligning på 318 hektar, som igen er en del af hele Naturpark Amager på i alt 3.500 hektar. Det nye byggeri kommer således til at udgøre omkring seks procent af Amager Fælled og blot 0,5 procent af hele Naturpark Amager. Der vil således stadig være masser af grønt i området.

Det er fuldt ud forståeligt, at man råber vagt i gevær, når et stykke natur inddrages til bebyggelse og ikke mindst i det tæt befolkede hovedstadsområde, hvor den slags ikke ligger lige om hjørnet, men man bør samtidig kigge en smule på realiteterne og proportionerne.

Projektet på Amager Fælled er fyldt med sund fornuft og et på papiret oprigtigt hensyn til områdets kvaliteter, hvilket ikke nødvendigvis kan siges om visse andre byggerier i Ørestad. De er derimod blevet hyldet med ros og flotte priser i en lind strøm, men har samtidig efterladt store områder af Amager som golde og ucharmerende siloer omkranset af asfalt og ikke så meget andet. Da de blev bygget, blev der vist ikke dannet så mange menneskekæder og protestgrupper.

Lad nu ikke spontane følelser og grundideologier stå i vejen for et godt og for engangs skyld positivt projekt i området til gavn for både, Amager, København og fremtidige generationer.