Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Kommuner kan gøre en forskel

»Nu er det på tide med politisk handling. En mulighed kunne være at bruge de kommunale udligningsordninger til at presse de sløveste og mest ineffektive kommuner.«

Med det økonomisk holdbare, men visionsløse forslag til ny finanslov, som finansministeren netop har lagt frem, er der lagt op til et forholdsvis udramatisk politisk efterår på Christiansborg. Den helt store politiske begivenhed bliver derfor kommunevalget, der finder sted 19. november. Og når det drejer sig om forvaltningen af skattekronerne og de offentlige midler, er det da også kommunerne, der kan gøre den helt store forskel. Var de alle veldrevet og produktive, ville meget være nået i bestræbelserne på at sikre et holdbart fundament for velfærds-Danmark i de kommende årtier.

Desværre er dette ikke tilfældet. Det er netop blevet påvist på ny – denne gang af kommunernes eget forskningsinstitut Kora. I en analyse, der tager udgangspunkt i kommunernes serviceniveau, påviser Kora, at der kunne spares mindst fem milliarder kroner på årsbasis, hvis alle kommuner var lige så produktive som de bedste. Vel at mærke uden at serviceniveauet forringes. Som i andre lignende undersøgelser kommer de midt- og vestjyske kommuner bedst ud, mens det står sløjt til i hovedstadens omegnskommuner og på det meste af Sjælland. Politisk synes der ikke at være de store forskelle på, om kommunerne har borgerligt eller socialdemokratisk styre.

Formålet med kommunalreformen i 2007, der reducerede antallet af kommuner fra 271 til 98, var at give borgerne en bedre og billigere service ved at udnytte stordriftsfordele. Nu er resultaterne omsider begyndt at vise sig. I de seneste tre år er der således blevet 30.000 færre ansatte i kommunerne, uden at borgerne har kunnet fornemme nogen mærkbar ændring i serviceniveauet. Frem mod kommunevalget er det vigtigt at få sat kommunernes produktivitet på den politiske dagsorden. Vi har efterhånden fået mange analyser af problemerne. Nu er det på tide med politisk handling. En mulighed kunne være at bruge de kommunale udligningsordninger til at presse de sløveste og mest ineffektive kommuner. Desuden bør der stilles skrappere krav til udlicitering af kommunale serviceopgaver. I vort naboland Sverige leveres en stor del af den kommunale service af private leverandører. Disse leverandører er efterhånden blevet så dygtige, at de nu ekspanderer uden for Sveriges grænser og bl.a. tilbyder deres ydelser i Danmark. Vi skal have gang i den private velfærds- og sundhedsindustri, som kun private leverandører kan drive med danske kommuner som referencekunder. Så får vi også en mere effektiv offentlig sektor.

I forbindelse med produktivitetsdebatten påhviler der de borgerlige partier en helt særlig opgave. Hver gang kommunale effektiviseringer er på tale, hører vi borgerlige borgmestre fortælle, hvor umulig opgaven er. Det er på tide, at de borgerlige partiers kommunale bagland begynder at efterleve signalerne fra deres politiske ledere på Christiansborg. De vælgere, der stemmer ved kommunevalget, skal ikke være henvist til at vælge mellem socialdemokratiske og borgerlige administratorer. Forskellen mellem de politikere, der vil øge kommunernes produktivitet, og dem, der lader stå til, skal være mindst lige så markant, som den dokumenterede forskel er mellem de bedste og de dårligst forvaltede kommuner.