Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Københavns misforståede krig mod el-løbehjul ser heldigvis ud til at slutte

I sagen om bycykler og el-løbehjul har Københavns Kommune opført sig rigidt og stivsindet til skade for både borgere, økonomi og miljø, men er tilsyneladende kommet på bedre tanker.

Københavns Kommunes indstilling til udlejerne af el-løbehjul og delecykler har været rigid, stivsindet og helt igennem forkert. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Det milde vintervejr har måske bidraget til den succes, som de nye udbydere af el-løbehjul i landets hovedstad har oplevet, men under alle omstændigheder har firmaet Voi, der stillede sine første el-løbehjul op i København 17. januar i år, allerede mere end 50.000 brugere. Københavnere er tilsyneladende helt enige med det meget brede flertal i Folketinget, som har besluttet i en forsøgsperiode at tillade små motoriserede køretøjer på cykelstierne: Det skal da prøves!

Samme succes oplever andre udbydere, også udbydere af delecykler.

Knap så glad har Københavns Kommune været. Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning har opført sig rigidt og stivsindet og har faktisk nærmest bekriget specifikt tre private firmaer: Voi og Tier, som udlejer el-løbehjul, og cykeludlejningsfirmaet Donkey Republic. Først var det den fysiske placering af den enkelte cykel eller det enkelte løbehjul, som kommunen var ude efter, siden var det også selve forretningskonceptet – udlejningen foregår via en app – som de kommunale myndigheder gik til angreb på.

Grundlæggende er problemet, at lovgivningen på området er uklar, fordi den ikke tager højde for den teknologiske udvikling og de mange nye transportformer. Derfor er både stat og kommune i gang med at opdatere lovgivningen, men indtil det er på plads, har kommunen valgt at lægge så mange hindringer som muligt i vejen for de nye udbydere. På grotesk vis har kommunen først klandret udlejningsvirksomhederne for ikke at have den fornødne tilladelse, hvorefter de har meddelt selvsamme virksomheder, at det slet ikke er muligt at søge om denne tilladelse.

»Grundlæggende er problemet, at lovgivningen på området er uklar, fordi den ikke tager højde for den teknologiske udvikling og de mange nye transportformer.«


Københavns Kommunes helt urimelige opførsel har fået Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til at gå ind i sagen. Ifølge ministeriet tolker kommunen vejloven forkert, og i et brev til kommunen har ministeriet bedt om, at de kommunale myndigheder finder en løsning, så der fortsat kan køre delecykler og udlejede el-løbehjul rundt i Københavns gader.

Det vil der sandsynligvis også gøre, for nu tegner der sig heldigvis en løsning. Teknik- og Miljøforvaltningen har netop fremlagt et konstruktivt forslag, som med klare retningslinjer og rimelige krav kan give plads til de nye transportformer. Forslaget skal behandles i næste uge, og der ser umiddelbart ud til at være flertal med kun Socialdemokratiet og Enhedslisten som modstandere. Alternativet kan dog stadig vippe båden.

Vi må håbe, at forslaget bliver vedtaget. Nye måder at drive forretning på bliver naturligvis kun til så store succeser, fordi folk er glade for dem. Deleøkonomi er og bliver en del af fremtiden – til gavn for både virksomheder, kunder og samfundsøkonomi – og delecykler og el-løbehjul giver endda god mening i et miljø- og klimaperspektiv.

Selvfølgelig skal de nye udbydere opføre sig ansvarligt og for eksempel sikre, at løbehjul og cykler ikke ligger og flyder i byen, og at andre trafikanter – såsom små børn på cykel – kan færdes trygt på stierne. Det er helt på sin plads at stille krav, og erfaringerne fra for eksempel amerikanske storbyer viser da også, at de nye transportformer ikke er problemfrie. Derfor bør kommunen naturligvis ikke bare lade virksomhederne gøre, hvad der passer dem.

Men det må være muligt at stille krav uden at erklære krig, og det er da også det, som kommunen nu – heldigvis – lægger op til.

AMALIE LYHNE