Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Islams broderskab

Iran og Saudi Arabien burde presses på netop den politik, de bedriver, i stedet for at vi handler med dem. For handlen er for de to lande afgørende for, at de kan gennemføre deres rænkespil i området.

Krisen mellem Mellemøstens mest magtfulde lande, Saudi-Arabien og Iran, er langtfra ovre, selv om det sunni-muslimske saudiske regime har forsøgt at nedtone konflikten med det shia-muslimske Iran ved at fremhæve det broderskab, der »historisk« eksisterer mellem de muslimske trosretninger.

At påberåbe sig broderskabet mellem shia- og sunni-muslimerne i denne situation virker desperat, eftersom begge lande på hver sin måde bidrager til konflikterne i Mellemøsten og netop ikke kan blive enige om noget som helst – mindst af alt religiøse spørgsmål. Men hvis det kan hjælpe med ordskvalder, så er det da kun godt.

Men det mere realistiske billede af den seneste konflikt er, at den meget vel kan løbe løbsk. Krisen startede, da Saudi-Arabien henrettede en række politiske modstandere. Iranerne fulgte op ved at tillade hærværk mod den saudiarabiske ambassade i Teheran. Hvis det går galt, får det meget alvorlige konsekvenser ikke alene for Mellemøsten, men også for det internationale samfund, hvis konflikterne i Syrien og Irak bliver optrappet.

Men lad os kigge nærmere på de to lande. Iran er et af de værste regimer i Mellemøsten, når det kommer til at støtte terrorbevægelser. De vestlige lande og Rusland har ophævet sanktionerne mod Iran. Europæiske politikere står i kø for at underskrive lukrative handelskontrakter efter optøningspolitikken mod regimet i Teheran. Også Danmark har sendt udenrigsmininister Kristian Jensen til Iran for at fremme eksporten. Alle er tilsyneladende glade for det nye marked, der åbner sig.

Det er ganske vist USA, der stod i spidsen for optøningen til Teheran. Men det er europæerne og russerne, der har skubbet mest på for at få normaliseret forholdet til Iran, der i årevis har bestræbt sig på at få atomvåben for yderligere at cementere landets magt. I tilfældet Iran er handel åbenbart vigtigere end at opretholde sanktionerne.

Det samme kan man sige om Saudi-Arabien, som udover at have en brutal tilgang til menneskerettigheder tillader, at landets rige familier støtter terrororganisationer som al-Qaeda og Islamisk Stat.

Iran har, siden sanktionerne blev ophævet, fået en ny selvsikkerhed og ønsker at være den regionale stormagt. Det giver problemer med ærkefjenden Saudi-Arabien, der anser sig for at være vogteren af den sande sunni-muslimske tro i Medina og Mekka. Begge lande burde presses på netop den politik, de bedriver, i stedet for at vi handler med dem. For handlen er for de to lande afgørende for, at de kan gennemføre deres rænkespil i området.

Saudi-Arabien har traditionelt været det land, Vesten har været i alliance med. Det har også betydet, at man har lukket øjnene. Og Vesten får ikke indført nye sanktioner mod Iran. Det kort kan ikke spilles to gange. Så Iran og Saudi-Arabien kan nu spille magtspillet til ende og indlede et våbenkapløb, der også indbefatter atomvåben. Måske skulle vestlige lande overveje, hvad de vil gøre ved konflikten. For den løses ikke gennem handel, men kun ved, at de to stater bliver gjort begribeligt, at der er grænser, som ikke skal overskrides. For ellers står vi over for en konflikt, der truer sikkerheden i hele verden.