Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Holmene er endnu en vision, der kan sikre Københavns fremtid

Mandag blev der fremlagt en ny storslået vision for udviklingen af hovedstaden. Nyt er det, at der skal skaffes arealer til produktionsvirksomhed. Det er godt. De såkaldte kreative erhverv kan ikke alene skabe en økonomisk bæredygtig fremtid.

Illustration af holmeprojektet ved Avedøre. Urban Power for Hvidovre Kommune Fold sammen
Læs mere

Det er kun tre måneder siden, at vi på denne plads kunne rose Lynetteholm-projektet med arealer til boliger, en havnetunnel, mere metro og bedre klimasikring. Det projekt varslede en forlængelse af det københavnske vækstmirakel, der har forvandlet en nedslidt og socialt forarmet hovedstad med en elendig økonomi til en blomstrende by i økonomisk og menneskelig udvikling.

Mandag præsenterede en bred kreds af aktører med Hvidovres borgmester, Helle Adelborg (S), i spidsen en ny vision, som viser, at opfindsomheden og evnen til at tænke langsigtet og stort i landets gamle hovedstad langtfra er udtømt. Visionen går ud på at skabe et nyt erhvervsområde på en række holme i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme. Området skal hedde Holmene, og »visionerne for erhvervslivets muligheder er lige så store, som kravene til området er grønne,« som det hedder i præsentationsmaterialet.

Visionen bryder i mere end én forstand nyt land. Københavnske udviklingsprojekter har hidtil haft fokus på boliger og de såkaldte kreative erhverv. Holmene har til formål at skaffe arealer til industri- og produktionsvirksomheder. Det er der stort behov for. Mange gamle erhvervsområder i hovedstadsområdet nedlægges i disse år og omdannes til andre formål. Det er tæt på umuligt at fremskaffe plads til at etablere nye produktionsvirksomheder i København. Der var en periode, hvor mange troede, at det var slut med produktionsarbejdspladser i Danmark, vi skulle leve af at være kreative. Det har de fleste indset var en fejl, så det er fremragende, at der skaffes plads til produktionsvirksomheder i København, så de ikke er henvist til at tage til Herning eller til udlandet.

»Lad være med at lytte alt for meget til de mange, der bare kigger efter huller i osten«


Industrivirksomheder rimer i manges øren på røg, støj og anden forurening. Det er en forældet opfattelse. Arealerne til produktion på Holmene indebærer da også etableringen af 700.000 kvadratmeter ny bynær natur og 17 km ny kystlinje.

Bredt politisk forankret

Kredsen bag præsentationen af den nye vision er meget bred omfattende borgmestrene i Hvidovre og København, tre ministre, Dansk Metal, Dansk Industri og PensionDanmark, der overvejer at investere i projektet. Politisk er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de tre regeringspartier med i kredsen af initiativtagere. Vanskelighederne vil sandsynligvis tårne sig op, når visionen skal føres ud i livet, men den brede opbakning øger mulighederne for at overvinde vanskelighederne.

Det er værd at erindre om, at hovedstadsområdet består af mange andre kommuner end Københavns Kommune. Det er heldigt, for erhvervsklimaet er elendigt i Københavns Kommune, og her vil det være svært at få opbakning til fremskaffelse af arealer til produktionsarbejdspladser. Det er anderledes i Hvidovre, hvor man er tættere på virkeligheden og har større forståelse for, at produktion af fysiske produkter er nødvendig for at sikre fremtidens velstand og velfærd.

Økonomien bag projektet er naturligt nok i denne indledende fase usikker. Ideen er, at projektet ikke skal baseres på skattekroner, men på betaling for at aftage overflødig byggejord, der bruges som opfyld ved etablering af Holmene, og på indtægten fra salg af byggegrunde. Der er er al mulig grund til at hilse visionen velkommen og ønske den held og lykke. Der er mange problemer, som skal overkommes, men lad være med at lytte alt for meget til de mange, der bare kigger efter huller i osten. Misundelsen i provinsen bør også holdes i ave. Hele Danmark har glæde af en blomstrende hovedstad.

OLE P. KRISTENSEN