Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Hold liv i værdidebatten

Borgerlig-liberal værdikamp fortjener nyt liv. Det er forfriskende, at Pia Kjærsgaard nu efterlyser, at regeringen genoptager den såkaldte værdikamp, hvorfor hun nu indtræder i Folketingets Kulturudvalg. Meget politisk arbejde er kortsigtet, men der er ingen tvivl om, at værdier og holdninger flytter samfundsudviklingen på det lange sigt.

Derfor er det også vigtigt, at en borgerlig-liberal regering løbende er med til at debattere principielle spørgsmål. I det sidste årti er danskernes holdning på mange måder flyttet i retning af en accept af sådanne borgerlige-liberale kerneværdier. Næste skridt må være at fortsætte denne dagsorden.

Der er mindst fem områder med et vigtigt borgerligt-­liberalt fokus: For det første debatten om, hvordan vi som borgere hver især har et personligt ansvar i samfundet. Vi er ikke bare løsrevne individer, men en del af et fællesskab med forpligtelser og ansvar. Hele regeringens arbejde med det personlige ansvar har stået stille under valgkampen, men må nu i gang igen. For det andet, hvordan vi moderniserer vores samfundsmodel, så det kan betale sig at arbejde, så alle mennesker, der kan yde et bidrag, også rent faktisk gør det. Alt for mange er parkeret på offentlige ydelser, alt for mange arbejdsføre får lov til at tilbringe nogle af deres bedste år på efterløn, skønt der er brug for deres hænder og hoveder. Regeringens varslede jobplan kan forhåbentlig blive et skridt på vejen, ligesom en kommende skattereform kan forrykke balancen i skatteydernes favør. For det tredje, hvordan vi sikrer Danmarks forankring i globaliseringen gennem et fuldt og helt EU-medlemskab, uden skadelige forbehold. Og en fremme af handelsliberaliseringer. For det fjerde debatten om, hvordan vi sikrer, at tradition og historie gives videre, som led i den kontrakt mellem generationerne, der kitter samfundet sammen. Meget er blevet gjort med opstramninger i uddannelsessystemet og de forskellige kanon-tiltag. Men mere kan gøres, f.eks. står vi over for en kæmpeinvestering, når hele kulturarven skal digitaliseres og formidles, så den fremover indgår i vores fælles debat om samfundet. For det femte, hvordan vi som samfund fremmer frihedsværdier og bekæmper den formørkede islamisme, hvis udgangspunkt er, at nydanskere ikke skal være fuldt og helt med i samfundet. Regeringsgrundlaget lover kamp mod ekstremisme og radikalisering, og her er nok at gøre.

I virkeligheden er der ikke så meget originalt i DF-lederens synspunkt. Det er en opfordring til, at regeringen besinder sig på værdierne, som også statsministeren tidligere i et interview har erklæret sig optaget af: »Jeg har faktisk den opfattelse, at det at sætte dagsordenen i værdidebatten ændrer samfundet meget mere end de dér lovgivningsændringer. Nu taler jeg kultur i bred forstand: Det er udfaldet af kulturkampen, der afgør Danmarks fremtid. Ikke den økonomiske politik. Ikke teknokratiske ændringer af lovgivningssystemer. Det afgørende er, hvem der får held til at sætte dagsordenen i værdidebatten«. Den sandhed gælder fortsat. Der er nok at gøre for en borgerlig-liberal regering, der er blevet sat til at forandre og ikke bare forvalte det danske samfund.