Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Held og lykke med togdriften, Ole Birk Olesen

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) overvejer at udlicitere S-togsdriften. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er en modig mand. Efter det liberale nederlag omkring taxilovgivningen tager han nu fat på en omfattende ændring af vilkårene for togtrafikken i Danmark. Der er lagt op til en politisk slagudveksling om hjerteblod for begge fløje, nemlig graden af liberalisering af den offentlige transport.

I en første udmelding ovenpå en konsulentrapport om togdriften og forud for forhandlingerne på Christiansborg til efteråret lufter transportministeren muligheden for at udlicitere for eksempel hovedstadens S-tog. Det er langt over halvdelen af landets samlede togdrift og passagertal, som dermed kommer i spil. Den liberale ministers initiativ er derfor ganske velegnet til at sparke en ophedet debat i gang.

Ministeren er endnu ikke konkret om sit endelige udspil, men han lægger ikke skjul på, at han ser i retning af scenarierne med størst muligt udbud af driften til private aktører.

Læs også: Erfaringer fra Jylland giver Arriva mod på S-togsdrift

Der er endda potentiale for at tænke endnu mere modigt omkring ejerskabet af både tog og skinner. Hvem siger, at staten skal være eneejer? Der er gode eksempler på tilførsel af både kapital og kompetencer at hente inspiration fra.

Realiteterne er i dag, at DSB og Banedanmark ikke løser opgaven tilfredsstillende. Hverken for de sagesløse kunder eller for staten, som hvert år betaler milliarder for at holde togene nogenlunde kørende.

Det må uanset midlerne være et mål, at kunderne får bedre service og har let ved at overskue billettyper og rejseplaner. Dårligdommene til trods skal man ikke glemme, at vi i sammenligning med andre lande og hovedstæder har fordel af en fysisk sammenhæng mellem tog, busser, S-tog og Metro – men udførelsen halter gevaldigt.

Sideløbende med debatten om driften fastlægger politikerne rammerne for indkøb af nye tog og de fysiske rammer omkring jernbanerne i det hele taget i en plan ved navn »Fremtidens Tog«. Den omfatter stillingtagen til elektrificeringen af strækninger og det meget vigtige indkøb af nye tog.

Her kunne den liberale minister tænke endnu videre. Konsulentrapporter om både materiel og drift af togene forudsætter nemlig, at staten grundlæggende fortsætter som eneejer af skinner, signaler og lokomotiver – eventuelt udskilt i nye selskaber, men stadig offentligt ejet.

Det lyder som et oplagt område for private aktører at byde ind på. Der er allerede på andre felter interesse for infrastruktur som en langsigtet investering.

Med private penge følger kompetencer, som staten ikke selv besidder – tænk blot på udviklingen i selskaber som Københavns Lufthavne og Dong, som har fået tilført penge og ny viden og stadig har staten med som delvis ejer.

Hvorfor ikke også lade det omfatte driften, altså selveste statsbanerne? Politikerne kan fortsat sætte rammerne for tilskud til tog i tyndt befolkede områder, mens man lader markedsorienterede mennesker drive butikken.

Held og lykke med forhandlingerne, Ole Birk Olesen.