Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Gyldne tider for skattesvindlere

Foto: ERIK REFNER. »Skat begår overgreb efter overgreb på f.eks. boligejere, der opkræves forskellige skatter af deres grunde, selv om grundene er ens.«  (Foto: ERIK REFNER/Scanpix 2015)
Læs mere
Fold sammen

Gennem en årrække har flere af samfundets vigtigste institutioner i forskelligt omfang svigtet borgernes tillid. Fra sygehusene fortæller patienter om fejl og svigt. Historierne om politiet, der ikke har tid til at efterforske indbrud og mere alvorlige forbrydelser, er alt for almindelige. DSB er, med hjælp fra Banedanmark, på vej ned i et sort hul.

Men ingen af dem når Skat til sokkeholderne i svigt af borgernes tillid. På intet andet område har politikerne vist sig ude af stand til at vende udviklingen inden for en rimelig tidshorisont. Skat begår overgreb efter overgreb på f.eks. boligejere, der opkræves forskellige skatter af deres grunde, selv om grundene er ens. Forkerte ejendomsvurderinger. Manglende opmærksomhed, når svindlere tømmer statskassen for milliarder. Inddrivelse af gæld er brudt sammen, mens trecifrede millionbeløb til ubrugelige IT-systemer må afskrives. Der hersker gyldne tider for dem, der ikke lige har lyst til at afvikle deres gæld til det offentlige. Sandsynligheden taler for, at man roligt kan lade være med at betale, for Skats inddrivelse er lammet. Ja, det så grelt, at skulle en skyldner føle trang til at indfri sin gæld, kan han ikke forvente at få en opgørelse over, hvad han skylder.

Sådan lyder bundlinjen efter godt ti år med effektiseringer i Skat. Meningen var ellers god. Den daværende Strukturkommission foreslog i 2004 blandt meget andet, at skatteadministrationen, der var delt mellem stat og kommuner, blev samlet under staten. »Der vil kunne opnås væsentlige effektivitets- og kvalitetsfordele,« fastslog kommissionen, som i dag må ligge inde med danmarksrekorden i forkerte antagelser.

Et velfærdssamfund med højt skattetryk kan kun fungere ordentligt, hvis borgerne har tillid til, at skatten på deres arbejde og ejendom opkræves korrekt. Desuden skal borgerne have tillid til, at deres hårdt tjente penge anvendes fornuftigt og kun til de formål, der politisk er besluttet. Nu, 12 år efter Strukturkommissionen og et år efter den seneste regeringsdannelse, har Venstres skatteminister Karsten Lauritzen bebudet, at han efter sommerferien vil præsentere en investeringsplan for Skat. Udsigten til at indkrævningen af de tårnhøje danske skatter går i stå, har vist omsider skabt handling på Slotsholmen.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Placeringen af ansvaret for de enorme spild i Skat, og for Skats skamløse behandling af almindelige skatteydere er en påtrængende opgave. Skat og skatteministeren har foreløbig blot reageret ved at hjemsende tre ledende medarbejdere, som blev udpeget som ansvarlige for skattetyveriet for milliarder. De har bedt om åbne døre, når de som led i tjenestemandssager mod dem skal i tjenstligt forhør. Skatteministeren har signaleret, at Bagmandspolitiet har tilkendegivet, at det kan ødelægge efterforskningen, hvis følsomme oplysninger kommer frem.

Hvis Karsten Lauritzen vitterligt mener, at borgernes tillid er vigtig, så insisterer han på at åbne dørene i størst muligt omfang. Tillid forudsætter åbenhed, også når den er besværlig og ubehagelig.