Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Frihedens forudsætninger

Vores frihed og velfærd står i gæld til oplysningstiden. Det er godt, at Golden Days kan minde os om det.