Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Fornuftig lønreform

»De folkevalgte skal naturligvis have en ordentlig løn, som også betyder, at det er muligt at rekruttere bredt fra alle samfundslag.«

De folkevalgtes løn og pensionsforhold er følsomme sager. I Danmark er penge og politik en særdeles sprængfarlig cocktail, der kan sende enhver, som bliver taget i grådighed, eller det, der ligner, ud i mørket. Derfor var det med god grund, at et stort politisk flertal under den tidligere regering blev enig om at henlægge en revision af vederlag og pension for folketingsmedlemmer, borgmestre og ministre til en særlig kommission.

Men skal reformen lykkes, kræver det selvfølgelig, at partierne i Folketinget også er parat til at følge anbefalingerne fra kommissionen og ikke bliver bange for deres egen skygge og reaktionerne fra vælgerne. Flere partier har allerede inden offentliggørelsen af kommissionens rapport bebudet, at de ønsker at sløjfe musketereden om at følge anbefalingerne. Og så falder hele øvelsen selvfølgelig til jorden. Denne type beslutninger kræver enstemmighed eller noget, der ligner, så alle tager et medansvar for en reform af et gammeldags og forældet system.

Vederlagskommissionens anbefalinger er fornuftige og konstruktive. I korte træk går de ud på at sætte lønnen mærkbart i vejret med 15 procent. Til gengæld fjernes et forældet skattefrit tillæg for medlemmer af Folketinget, og pensionerne bliver normaliseret, så de ligner resten af arbejdsmarkedets. I de forløbne år har flere politikeres pension og eftervederlag skabt forargelse blandt vælgerne, fordi de er uforståelige og svære at forklare. Derfor er det på tide at få gjort op med nogle strukturer, der kun er med til at skabe mistillid og politikerlede. Forslagene vil med sikkerhed skabe debat og protester fra dem, der mener, at politikere enten er dumme og uduelige, eller at de bør leve af idealisme alene.

Men dem skal man ikke lytte til. Politikere er – for langt de flestes vedkommende – hårdtarbejdende og seriøse. Deres poster er usikre, og en vis risiko for smuds kan ikke undgås. De folkevalgte skal naturligvis have en ordentlig løn, som også betyder, at det er muligt at rekruttere bredt fra alle samfundslag til Folketinget, regeringen og borgmesterkontorerne. I dag er der en overrepræsentation af offentligt ansatte, mens der er meget langt mellem erhvervslederne. På den anden side skal politikernes løn ikke være så høj, at den i sig selv bliver afgørende for at vælge en politisk karriere. Det er holdninger, idealisme og lyst til at gøre en indsats i demokratiets tjeneste, der først og fremmest skal drive værket. Derfor bør det fastholdes, at regnestykket samlet set over tid går i nul, således at aflønningen til de nuværende 320 folkevalgte, som modtager vederlag, ikke koster skatteyderne yderligere.

Kommissionens formand, Michael Christiansen, satte i sin fremlæggelse spørgsmålstegn ved det rimelige i, at borgmestre kun tjener halvdelen af, hvad deres kommunaldirektører får. Med kommissionens forslag får vi mere gennemskuelighed i fuldtidspolitikeres samlede vederlag. Tillige foreslår kommissionen en fremtidig model, så politikernes lønninger ikke bliver genstand for mudderkastning. Så god er verden næppe. Politikerløn vil altid være til offentlig debat. Måske er det også derfor, at Folketingets partier trods alt har accepteret mødet hos finansminister Claus Hjort Frederiksen. Bag lukkede døre.