Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Folkets park er også kundernes park

»Der er intet galt i, at en offentlig virksomhed, i dette tilfælde Slots- og Kulturstyrelsen, forsøger at skaffe sig ekstra indtægter.«