Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Europas kansler

»For Danmark har det været overordentlig heldigt, at Tyskland har fået en kansler, som fører en politik, der gør det ukompliceret at være dansker og europæer på én gang.«

Som bekendt skal den amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger engang opgivende have spurgt, hvem han dog skulle ringe til, hvis han ville tale med Europa. I dag ville han ikke have været i tvivl. Han ville naturligvis have ringet til Angela Merkel. Det er altså ikke bare Tysklands kansler, som i dag for første gang kommer på officielt besøg i København. I vidt omfang er det også EUs uofficielle leder; hende, der svinger dirigentstokken og får orkesteret til at spille sammen. Undertiden slæbende, disharmonisk og ude af takt, men dog sammen.

Se også: Global kalender med Anna Libak: Den undervurderede kansler er her

At det er kommet dertil er både et resultat af ydre omstændigheder og af kanslerens egne dispositioner. Der var brug for lederskab. Den globale finanskrise 2008-2012 ramte Europa med en styrke, der ikke er set værre siden 1930erne, og følgerne er ikke forvundet endnu. I 2014 rettede Rusland et ødelæggende slag mod den europæiske sikkerhedsarkitektur med annekteringen af den ukrainske halvø Krim. Det skete på et tidspunkt, hvor USA havde fået andre prioriteter og forlangte, at EU selv tog ansvar. Og hvor Storbritannien var gerådet i en identitetskrise, der fik briterne til at definere sig i modsætning til det øvrige EU snarere end som en retningsgivende europæisk stormagt. Frankrig var martret af bureaukrati, økonomisk stilstand og sociale problemer. Det efterlod Tyskland.

Og Merkel tog ansvaret på sig. Som en god lutheraner gennemtvang hun strukturreformer i de europæiske lande og insisterede på kravene i EUs vækst- og stabilitetspagt under protester fra dem, der ville spendere sig ud af krisen. Hun fik 28 EU-lande til at enes om sanktioner mod nøglepersoner og strategisk vigtige selskaber i Rusland, på Krim og i Østukraine, på trods af flere EU-medlemmers store økonomiske interesser i det modsatte. Havde Tyskland haft en anden kansler, var det næppe sket. De tidligere kanslere Kohl og Schröder har beklaget såvel Merkels håndtering af eurokrisen som hendes faste linje over for Rusland.

Læs også: Dansk eksport står svagt i tyske vækstlokomotiver

Så meget mere imponerende var hendes handlekraft, som at den tyske offentlighed af historiske årsager nærer stor skepsis mod, at Tyskland skal spille en ledende rolle internationalt. Merkels samling af de europæiske lande er ikke sket på ønske fra tyskerne. Netop dét er måske årsagen til hendes succes. Ingen kan mistænke hende for at drømme om tysk overherredømme over Europa. Tyskernes pacifisme kombineret med kanslerens nøgterne, men beskedne, næsten selvudslettende stil betyder, at vi andre føler os trygge.

For Danmark har det været overordentlig heldigt, at Tyskland har fået en kansler, som fører en politik, der gør det ukompliceret at være dansker og europæer på én gang. Som et land med en strategisk sårbar placering ved Østersøen er vi helt afhængige af, at andre end vi kan se, hvilken fare der udgår fra et revanchistisk, autoritært Rusland. Sanktionerne betyder konkret, at Rusland på sigt vil få vanskeligere ved at finansiere storstilede militære operationer i Østersøområdet. Opvoksende generationer i Danmark kan ikke være utilfredse med, at Danmark har nedbragt sine budgetunderskud takket være EUs, dvs. ikke mindst Tysklands, konsekvente krav om økonomisk ansvarlighed. Endda kan vi glæde os over, at Merkel hjalp os med at få en milliard i rabat i EU.

Merkel har ikke bare gjort Tyskland, men også Danmark mere europæisk.