Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Europa har ikke ansvar for alt

»Man må spørge, hvor tilbudene om asylbehandling og indkvartering fra den stenrige del af den arabiske verden og Den Arabiske Liga bliver af?«

Torsdag skal EUs regeringschefer drøfte den foreløbige ti-punkts plan, som på kort og længere sigt skal dæmme op for den folkevandring fra Afrika, der truer med at bringe yderligere op mod en million mennesker, hovedsageligt afrikanere, til Europa. Mødet finder sted ovenpå en stribe ufatteligt tragiske drukneulykker i Middelhavet, som har vakt forfærdelse blandt politikere og befolkninger i hele Europa.

Men uanset de frygtelige tab af menneskeliv, som menneskesmugleres kyniske udnyttelse af migranterne fører til, er deres skæbne ikke først og fremmest EUs ansvar. Det er migranterne selv, der beslutter sig for at stige op i de synkefærdige både. Dernæst påhviler det deres egne regeringer at skabe forhold og fremtidsudsigter, som får de voksende befolkninger i Afrika til at blive, hvor de hører til. Det påhviler de nordafrikanske og arabiske stater at kontrollere og standse de hundrede tusinder af mennesker, der passerer deres territorier. Man må spørge, hvor tilbudene om asylbehandling og indkvartering fra den stenrige del af den arabiske verden og Den Arabiske Liga bliver af?

Læs også: Australien til EU: Gør som os – stop flygtningebådene

EU har ikke og kan ikke tage ansvar for alt ondt i verden. Det ved selv de mest hændervridende politikere og nødhjælpsorganisationer i virkeligheden godt. Ingen af dem foreslår jo, at EU skal tilbyde at hente migranterne til Europa med sikre færger eller fly. Man diskuterer bare, hvor langt ud i havet migranterne skal sejle, før EU-skibe skal samle dem op. EU har derimod ansvaret for sine egne befolkninger og deres ret til at leve i byer, som ikke er oversvømmet af fattige migranter i parallelsamfund.

EU skal ikke vende det blinde øje til katastroferne i Middelhavet. Men EUs ledere har en klar pligt til at standse strømmen af migranter øjeblikkeligt. Blandt de ti punkter på regeringschefernes bord er et forslag om at sænke de både, som menneskesmuglere kan bruge til at sende flygtninge ud i. Gør alvor af dét. Men især bør regeringscheferne se på de australske erfaringer. Australien patruljerer intensivt i farvandene nord for Australien. Når både med migranter opdages, bliver de slæbt retur til Indonesien. Alternativt bliver migranterne indkvarteret i nabolande, mens australierne undersøger, om de er berettiget til asyl. Asylansøgere, der forsøger at komme til Australien per båd, bliver angiveligt afskåret fra at slå sig ned i landet.

Læs også: Vi har ret til at begrænse indvandringen

FN har karakteriseret Australiens politik som »inhuman« og som stridende mod FNs flygtningekonventioner. Men hvor der tidligere dagligt, ankom både med hundredevis af migranter, er strømmen nu stoppet. Der er ingen rapporter om druknede.

Hverken EUs tradition for human modtagelse af migranter eller FNs flygtningekonvention er gearet til en situation, hvor en enorm befolkningsvækst som i Afrika sender potentielt millioner af mennesker på jagt efter bedre levevilkår. Der påhviler regeringscheferne et enormt ansvar for at imødegå den trussel mod Europa og for at fortælle i klart sprog, hvordan de vil gøre det.