Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Et slapt udspil

»Hvis man for alvor vil have flygtninge og indvandrere i arbejde, er man nødt til at udvide arbejdsmarkedet og gøre det mindre ekskluderende, end det er i dag.«

Læs mere
Fold sammen

Hvis det fælles udspil til en ny integrationsgrunduddannelse (IGU) er, hvad LO og DA kan diske op med for at løse de enorme udfordringer, som det danske samfund står over for med hensyn til integration, er der grund til alvorlig bekymring. Man får den mistanke, at ambitionen for de to hæderkronede hovedorganisationer slet ikke har været at redde landet, men at redde egne velerhvervede privilegier.

LO og DA er som led i de igangværende trepartsforhandlinger med regeringen blevet enige om at etablere en ny uddannelse, hvor flygtninge og indvandrere under 40 år i to år kan ansættes på elevløn. Heraf skal de 20 uger foregå på skolebænken betalt af kommunen. Den nye model kan formentlig få flere ud på arbejdsmarkedet, især fordi man ikke længere nødvendigvis skal omkring bureaukratiet i de kommunale jobcentre. Men bortset fra det adskiller den nye ordning sig ikke væsentligt fra de eksisterende tilskudsordninger, som betyder, at arbejdsgiverne i realiteten kan ansætte indvandrere og flygtninge til nul kroner i timen for en periode.

Under halvdelen af alle indvandrere i Danmark fra ikke-vestlige lande er i dag i arbejde. Efter tre år i Danmark er det mindre end hver tredje, der har et job. Det koster samfundet omkring 16 milliarder kroner om året, at beskæftigelsen er så lav – omkring 25 procentpoint lavere end for etniske danskere. Det danske velfærdssamfund med høje skatter og generøse overførselsindkomster er meget sårbart over for en lav beskæftigelsesgrad blandt nogle grupper. Desværre er det svært at se for sig, at den nye IGU skal gøre noget større indhug i de nedslående statistikker.

Blandt fagforbundene i LO har aftalen allerede ført til en mindre internt borgerkrig. FOAs formand, Dennis Kristensen, mener, at der er tale om indslusningsløn ad bagdøren, og at kommunerne vil benytte sig af den billige arbejdskraft til at presse FOAs medlemmer ud. Det vil dog næppe ske i noget videre omfang. Flygtninge på elevløn, som ikke kan sproget og ikke kender til den kommunale service, vil have svært ved at erstatte sosu-assistenter, pædagogmedhjælpere og ansatte i hjemmeplejen. Til gengæld siger modstanden fra FOA-formanden noget om, hvor store skyklapper man har på. Reelt er man i store dele af fagbevægelsen ikke interesseret i, at der kommer andre ind og konkurrerer om jobbene på realistiske lønninger.

Hvis man for alvor vil have flygtninge og indvandrere i arbejde, er man nødt til at udvide arbejdsmarkedet og gøre det mindre ekskluderende, end det er i dag. Der må etableres job på normale vilkår til en lavere løn, som kan varetages af ufaglærte med ingen eller ringe sprogkundskaber. Det kan være i hotel- og restaurationsbranchen, i landbruget, i privat hjemmeservice, rengøring og andet. Det virker besynderligt, at arbejdsgivere importerer arbejdskraft fra Østeuropa og andre steder til ufaglærte job, mens flygtninge og indvandrere ender som langtidsledige. De udfordringer adresserer udspillet fra LO og DA slet ikke. Men den samlede trepartsaftale bliver forhåbentlig mere ambitiøs. Det er ikke for sent at leve op til sit ansvar.