Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Et kludetæppe boligejerne kan lune sig under

»De to værste tidsler i buketten er regningerne til kommende boligkøbere og til de mest velstillede.«

Finansminister Kristian Jensen og Mette Frederiksen præsenter aftalen om fremtidens boligskattesystem på et pressemøde tirsdag. Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2017 Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

Det er overraskende, at det tirsdag lykkedes regeringen at samle et bredt flertal bag en stor og kompliceret reform af boligskatterne. Mange iagttagere har anset det for politisk umuligt og betegnet regeringen som ikke-duelig, givet den parlamentariske virkelighed. Nu viser det sig (igen), at regeringen er duelig i kunsten at få reddet et forlig hjem – men på bekostning af et par borgerlige standpunkter.

Boligejernes økonomi har enorm betydning for temperaturen i den samlede danske økonomi og for vælgernes kolde eller varme følelser for partierne. Samtidig er det et uhyre kompliceret område, og indtægterne til de offentlige kasser så betydelige, at politisk ro om boligskatterne er af overordentlig stor betydning. Den lange periode med usikkerhed efter sammenbruddet af vurderingssystemet har ikke været gavnlig.

This template (BMExternalArticleBundle:Content\ExternalArticle:Embedded/small.html.twig) should be overridden!

Derfor er det som udgangspunkt positivt, at der nu er landet en bred aftale. Det store politiske flertal sikrer reformen i mange år frem. Finansminister Kristian Jensen (V) stråler derfor over sin »historiske« aftale, som friholder boligejere for samlet set 20 milliarder kroner i skatter. Når så mange forskellige interesser skal mødes, er risikoen for et kludetæppe af mangefarvede lapper imidlertid stor. Det er også tilfældet her – plus to decideret beskæmmende elementer.

Lidt over halvdelen af boligejerne vil få lettet skatten. Der er alligevel langtfra skabt klarhed over, hvad den konkrete, fremtidige beskatning af den enkelte boligejer ender med at blive. Ingen ved det. Vi skal nemlig først vente på, hvordan et kommende vurderingssystem overhovedet bliver indrettet og kommer til at virke fra 2019, før skattesatserne bliver fastlagt.

Dernæst er der jo boligejere, som ender med at skulle betale en højere skat, blandt andet fordi det midlertidige skattestop på grundskylden ophæves. Her ligger en regning og venter for mange husejere i de store byer. Men den ekstra skat indefryses, indtil boligen sælges. Derfor hedder det nok så flot, at ingen vil opleve stigninger i den løbende betaling af boligskat.

De to værste tidsler i buketten er regningerne til kommende boligkøbere og til de mest velstillede. Den fulde effekt af de nye vurderinger træder nemlig i kraft for boliger købt efter 2021. Her kan man da for alvor bruge det gamle udtryk om at smide regningen i børneværelset.

Og så er der misundelsesskatten på de dyreste boliger. Grænserne er flyttet, men en tre gange så høj skat rammer fortsat et meget lille mindretal, som politisk ingen chance har for at forsvare sig. Det er åbenlyst ikke en blomst, der er groet i en konservativ eller liberal have.

I det lange perspektiv betyder denne »historiske« reform i virkeligheden, at vi vender tilbage til samme principper for boligskatter som før skattestoppet i 2002 plus nogle justeringer, som ikke er helt gennemskuelige for den enkelte boligejer.

»Boligejerne skal kunne sove roligt om natten,« er et mantra på Christiansborg. Nu har de fået et kludetæppe at lune sig under, og partierne bag aftalen har kastet et åg af skuldrene.