Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Enhver skattelettelse er en god skattelettelse

»En kommune skal ikke agere bank.« Fold sammen
Læs mere

Når lokalpolitikere og håbefulde kandidater i disse uger skal overbevise vælgerne om, at en stemme på netop dem og/eller deres parti vil være til gavn for deres kommune, skorter det ikke på glade løfter om velfærd, daginstitutioner, ældrepleje, bedre veje og grønne cykelstier med evig medvind. Mærkeligt nok er det ikke et tungtvejende politisk argument at tilbyde skatteborgerne, at de kunne få lov at beholde lidt flere af deres egne penge.

Læs også: DF vil tale velfærd frem for skattelettelser med regeringen

Faktisk kunne der blive en pæn slat penge til husholdningerne, hvis kommunerne lettede lidt på deres kassebeholdninger og tilbød borgerne skattelettelser. Samlet råder landets 98 kommuner, som Berlingske forleden kunne fortælle, over 43 milliarder kroner. Der er derfor god fornuft i økonomi- indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls (LA) opfordring til kommunerne om at sende nogle af pengene tilbage til borgerne ved at sænke skatteprocenterne for det kommende år.

For de røde partier er den slags uhøvisk tale naturligvis en – ja, rød klud. På venstrefløjen har man stort set forladt tanken om, at de penge, som folk tjener, i udgangspunktet tilhører folk selv. I stedet har politikere såvel på lokal- som på landsplan udviklet en kedelig tendens til at betragte borgernes indtægter som statens eller kommunens ejendom. Det kunne være sundt for den offentlige service, hvis samme politikere i højere grad respekterede, at nogen skal tjene de penge, som politikerne efterfølgende får lov at disponere over.

Men Ammitzbølls opfordring vil næppe bundfælde sig. Kun få kommuner sænker skatten, nogle sætter den op, og de fleste fastholder skatteprocenten. Kommunerne forsvarer sig med, at de har været nødt til at polstre sig, dels som følge af finanskrisen, dels fordi et folketingsflertal har pålagt dem at holde igen med udgifterne. Sandt er det, at kommunerne i en årrække har været forsøgt holdt i stramme, økonomiske tøjler. Med større eller mindre held. Der er ikke noget at sige til, at kommunerne ønsker en økonomisk reserve af en vis størrelse. Men en kommune skal ikke agere bank. Formålet med den årlige budgetlægning er, at indtægter og udgifter skal gå nogenlunde lige op. Og er der overskud, ja, så er det jo borgernes penge, der ligger i kommunekassen.

Men skattelettelser er ikke et tema i den kommunale valgkamp. Det er lykkedes Socialdemokratiet og venstrefløjen at skabe den dominerende holdning, at offentlige udgifter kun kan gå én vej – opad. Og at velfærd er lig med højere skatter og flere offentligt ansatte. Hvad de røde partier aldrig rigtigt har kunnet forklare er, hvor højt skattetrykket skal være, og hvor mange offentligt ansatte der skal til for at nå det ønskede velfærdsniveau.

Læs også: S: Vi har ikke sagt at skatten aldrig skal lettes

Stram økonomi og besparelser er en hård kur. Spørg bare de mange private virksomheder, der har prøvet det under og efter finanskrisen. Men det kan også være en sund øvelse at gå sine regnskaber og budgetter igennem og overveje, hvordan man hiver mere effektivitet og bedre kundebetjening ud af faldende indtægter. For kommunernes vedkommende vil der endda knap være tale om et indtægtstab. Blot at man sender penge tilbage til ejerne.