Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

En velbegrundet trussel om fyring

I forsvaret har man for vane at tale i klare vendinger. Ingen, der hørte forsvarschefen på det pågældende møde, kan være i tvivl om, at bruger man sprogets værste gloser om kolleger og chefer, så ryger man ud, hvis ellers der er et personalejuridisk grundlag til stede.

Tilsvining, ydmygende fotos og direkte ulovlige racistiske eller truende ytringer er desværre blevet temmelig almindelig adfærd på sociale medier. Udviklingen i debatkulturen – eller snarere fraværet af kultur i debatten på de sociale medier – har givet anledning til bekymring, fordi trusler og tilsvining selvsagt hæmmer en ellers ønskværdig åben debat mellem os alle.

Nu skulle man tro, at de, der ønsker en ordentlig offentlig debat, ville bakke op om tiltag til at forbedre tonen på nettet. Blandt dem eksempelvis forsvarschef Peter Bartram, der for nylig i umisforståelige vendinger meddelte sine ansatte, at han ikke vil acceptere hverken racistiske udtalelser eller udtryk som »bøsserøve.«

»Jeg har til hensigt at fyre de folk, jeg kan komme af sted med, som jeg synes, er direkte illoyale,« fastslog forsvarschefen på et møde med medarbejdere, hvor formålet i øvrigt var at forbedre klimaet i forsvaret efter flere år med dårligt klima og store besparelser på blandt andet personellet.

I forsvaret har man for vane at tale i klare vendinger. Ingen, der hørte forsvarschefen på det pågældende møde, kan være i tvivl om, at bruger man sprogets værste gloser om kolleger og chefer, så ryger man ud, hvis ellers der er et personalejuridisk grundlag til stede. Ingen virksomhed, hverken offentlig eller privat, kan eller skal acceptere, hvis medarbejdere optræder dybt illoyalt over for virksomheden, eksempelvis ved at tilsvine virksomhedens øvrige ansatte, chefer eller kunder på de sociale medier.

Præcis hvor grænsen går mellem saglig kritisk debat i det offentlige rum og illoyal optræden må vurderes i hvert enkelt tilfælde. Derfor er det vigtigt, at Ombudsmanden nu efterfølgende har besluttet at gå ind i den konkrete sag – forsvarschefens udtalelser om, at han ikke vil acceptere nedgørende ytringer. For forsvaret har historisk haft vanskeligt ved at acceptere kritik, herunder i den saglige udgave, fra sine ansatte, og har ved flere lejligheder forflyttet officerer, der har ytret sig i sager, som var politisk ømtålelige. En oberstløjtnant blev afsat som bataljonschef, fordi han i et interview ikke ville udelukke, at tortur af tilbageholdte kunne blive nødvendigt for at redde andre. En oberst blev forflyttet, fordi han undrede sig over, at forsvaret ville sende små helikoptere til Afghanistan. En oberst blev forflyttet, fordi han kritiserede den nye officersuddannelse, og en kaptajn, der kritiserede uddannelsen af tolke, endte med at forlade forsvaret. Og i 2006 greb Ombudsmanden ind over for daværende forsvarsminister Søren Gade, der havde truet en skolechef i Beredskabsstyrelsen med ansættelsesmæssige konsekvenser, fordi skolechefen i et læserbrev og i et interview havde udtalt sig skeptisk om behovet for militær værnepligt.

Der er altså grund til at værne om ytringsfriheden både i forsvaret og andre dele af det offentlige, hvor spin og lukkethed fremstår som en større trussel mod demokratiet end kritiske ansatte. Men der skal også værnes mod dem, der ved deres sproglige overgreb forhindrer netop den ordentlige debat, som demokratiet lever af.