Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

En forudsigelig nedtur

En samlet vurdering af kommunalreformen må vente et år endnu

Kommunalreformen er ikke kommet godt fra start. Det sidste års store centralisering af størstedelen af det danske offentlige bureaukrati har skabt længere afstand, både fysisk og psykisk, mellem de færre, større kommuner og borgerne.

Det pauvre resultat, som fremgår af Gallups måling for Berlingske Tidende, var at vente. Man omlægger ikke ustraffet en offentlig sektor, der som den danske er en af klodens relativt største. Alle erfaringer både fra den forrige kommunesammenlægning i 1970 og fra Bornholms forpremiere i 2003 viste, at der ville blive en overgangsperiode med dårligere service og stigende utilfredshed blandt borgerne. På den baggrund var den kommunale nedtur i borgernes omdømme forudsigelig. Men at resultatet skulle blive så ringe, som det er fremgået her i avisen, må bekymre.

Svaret på borgernes skrappe bedømmelser er imidlertid ikke at forsøge at rulle kommunalreformen tilbage. De grunde, der lå bag den, gælder jo stadig. Hvis velfærdssamfundet skal udvikle sig, kræves større kommuner, der kan høste stordriftsfordele og som kan udvikle de nødvendige, faglige miljøer. God kommunal service og nærhed til borgerne er ikke afhængig af kommunens størrelse. Det findes der gode eksempler på fra Københavns nyere historie. Det er ikke mange år siden, at kommunen forsøgte sig med lokalvalgte bydelsråd, som skulle tage sig af borgernære opgaver.

Resultatet blev flere steder, at man opbyggede lokale bureaukratier, kaldet bydelsråd. De har ikke været savnet, siden man traf den gode beslutning at nedlægge dem. I stedet har Københavns Kommune etableret lokale borgerservicebutikker, der kan klare mange af borgernes normale behov.

Mere afgørende end kommunens størrelse er dens holdning til borgerservice eller kundepleje, om man vil. Det er et godt gammelt kneb at aflure holdningen til kunderne ude på parkeringspladsen foran hovedtrappen. Man skal se efter, om parkeringspladsen nærmest indgangen er reserveret til gæsteparkering, eller om pladserne er reserveret til cheferne. Hvis det sidste er tilfældet, så har den pågældende institution et problem i forhold til kunderne.

Holdningen til betjeningen af borgerne giver sig udtryk i mange valg. Når en kommune skal prioritere mellem sager, der skal behandles først og dem der må vente, kan den prioritere de sager, hvis afgørelse er mest økonomisk fordelagtig for kommunen. Eller den kan prioritere de sager, der har størst værdi for borgerne. De kommuner, der er på borgernes side, og som formår at få mest mulig service for pengene, skal nok komme godt igennem kommunalreformen. De kommuner, der slæber på en gammeldags, bureaukratisk kultur eller som finder sig i at indtage bundpladserne i statistikkerne over kommunalt serviceniveau, vil få stadig større problemer.

Det går altså tungt derude, men det hører med i billedet, at kommunerne ikke kun er presset af sammenlægningerne, men også af hård konkurrence om arbejdskraften. En samlet vurdering af reformen må vente et år endnu.