Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

En europæisk tragedie

»For det Europa, der blev forenet efter Anden Verdenskrigs rædsler og siden Den Kolde Krigs isnende fjendskab og adskillelse tværs gennem kontinentet, er Brexit intet mindre end en katastrofe.«

Brexit er en realitet. Ét er de rystelser, der allerede kan mærkes på valuta- og aktiemarkederne. Ét er de økonomiske konsekvenser, som kan ramme hårdt både i og uden for Storbritannien. Men den egentlige tragedie ved den britiske befolknings beslutning om at smække døren til EU og forlade det europæiske samarbejde er af enorme historiske dimensioner.

I årene efter Anden Verdenskrig og frem mod østudvidelsen i 2002 skabte man i kraft af EU-samarbejdet en stadigt tættere integration mellem de europæiske lande. I stedet for at bekrige hinanden skabte de europæiske lande en stabil fred. Snarere end at bygge mure og jerntæpper lykkedes det at fjerne talrige forhindringer og øge bevægeligheden på tværs af grænserne og dermed friheden for alle europæere. Og handelspolitikken, som til tider havde været brugt til misforstået beskyttelse af små lokale markeder, blev nu et redskab til vækst og velstand i et stort, indre marked.

Læs også: Nu ramler de danske aktier: Britisk exit smadrer markedet

Med et snævert, men uafviseligt flertal sagde briterne 23. juni 2016 »Leave!« til alt dette. Det skete efter en kampagne, hvor myter og forvrængninger fik lov til frit at dominere hos den side, der i kraft af premierminister David Camerons løfte om en EU-afstemning i denne valgperiode fik en enestående chance for at nå sit national-isolationistiske mål. Man overdrev bevidst ulemperne ved EU-medlemskabet og så bort fra de enorme fordele – økonomiske, politiske, historiske, kulturelle og mellemfolkelige – som er kommet briterne til gode i de seneste 43 år i kraft af Den Europæiske Union. Det var i grunden til at forudse: Den britiske EU-debat har i mange år været præget af hysteri og fordrejninger. Cameron må i disse timer fortryde bitterligt, at han lod sig presse til løftet om at sætte briternes fremtid i EU på spil. Spørgsmålet er, om han i længden på den baggrund kan blive siddende som premierminister.

For det Europa, der blev forenet efter Anden Verdenskrigs rædsler og siden Den Kolde Krigs isnende fjendskab og adskillelse tværs gennem kontinentet, er Brexit intet mindre end en katastrofe. Storbritannien er ikke alene det første land, der forlader samarbejdet; det er en – om end ofte skeptisk – stormagt, der vender Europa ryggen. Følgerne kan blive uoverskuelige på både kortere og længere sigt. Det Europa, der har haft svært ved at slippe fri af finanskrisens greb, risikerer helt umiddelbart at gå nye mørke tider i møde. Men værst er den tvivl, briternes farvel skaber om hele det europæiske projekt, der i 60 år har været en katalysator for fred, frihed og velstand i vores del af verden. Der hviler en tung forpligtelse på de europæiske ledere nu. Projektet må gentænkes. Beslutningsdygtigheden må dramatisk forbedres samtidig med, at man er nødt til fundamentalt at overveje, på hvilke områder EU rent faktisk bør være den drivende kraft, og hvor magten med fordel kan forankres i de enkelte nationalstater. Forsømmer man at reagere fornødent på det britiske farvel, kan følgerne blive nye exits. Nye folkelige oprør. Og Unionens ultimative kollaps.

Læs også: Live-blog: Løkke om Brexit: Vi skal forsvare danske interesser

For uanset den horrible britiske EU-kampagne må man erkende, at der er noget at komme efter. EU-samarbejdet har i lang tid og i stigende grad været dysfunktionelt. Særligt den græske krise og i særdeleshed flygtninge- og migrantkrisen har udstillet samarbejdets lammelse, da det virkelig gjaldt, og der har været stigende folkelig modstand mod eksempelvis udsigten til en reel social union, hvor man kan rejse på tværs af grænser som velfærdsturist på fordelagtige, men i længden uholdbare vilkår. Meget er derfor på spil nu. I Europa, men også herhjemme, hvor man kan forudse, at særligt Dansk Folkeparti vil sætte sig i spidsen for at få en britisk løsning for Danmark. Det er der ikke brug for. Et lille land har endnu større fordele af EU-samarbejdet end en stormagt som den britiske. Også i Danmark er der derfor nu behov for et modent og modigt politisk lederskab for at dæmme op for populisme og panik. For det kan ende virkelig galt, det her.