Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Efterlysning: Blå samling

»Der er flere blå partier uden for regeringen at tage hensyn til. Derfor er behovet for sammenhold så meget vigtigere.«

Regeringen har brug for at genvinde momentum ovenpå forårets krise, lyder det fra Dansk Folkeparti. Det er ganske rigtigt, at der er behov for, at regeringen sætter en mere kraftfuld dagsorden. Men det er samtidig nødvendigt at de fire blå partier udviser ægte sammenhold, så de mere ser sig selv som samarbejdspartnere, der både giver og tager.

Dansk Folkeparti melder sig i samme åndedrag med ønsket om at »være et parti som det er svært at komme udenom«, ifølge Peter Skaarup i Jyllands-Posten. Derfor vil DF skubbe til regeringen, så den sætter mere offensive dagsordener særligt inden for rets- og udlændingepolitikken. DFs magtfulde gruppeformand mener, at det kan være hjælpsomt over for den smalle Venstreregerings gennemslagskraft i forhold til embedsværket, at DF udtrykker sig i klar tekst.

Javist, kan der komme mere fart på. Grundlæggende er der dog den forskel på nu og den borgerlige regering i 2001, at der er flere blå partier uden for regeringen at tage hensyn til. Derfor er behovet for sammenhold så meget vigtigere. At stå sammen burde dog være en overkommelig opgave. Oppositionen er i øvrigt mere splittet, så mon ikke uenighederne blandt de fire blå partiledere handler om politisk vilje? Det er muligt, at regeringen her og nu har nok at tage sig til. Af store opgaver skal regeringen dels blive enig med sit parlamentariske grundlag om en gymnasiereform. Dels få landet de næste dele af trepartsaftalerne, der nu handler om flere praktikpladser og uddannelse af faglærte. Men både DFs aktuelle og Liberal Alliances nylige opfordring til at få forbedret samarbejdsklimaet, bør regeringen ikke sidde overhørig.

Det er i så henseende stærkt betryggende, at finansminister Claus Hjort Frederiksen ser ud til at få betroet hovedansvaret for at tilrettelægge den rette rækkefølge for efterårets kæmpe opgaver. Finanslovsprocessen bliver sammen med den kommende plan for de overordnede rammer for dansk økonomi på vej mod 2025 det naturlige mødested for de næste års politiske reformer. Råderummet vil efter alt at dømme give plads til at tilgodese de blås forskellige prioriteter.

Ekstra reformer, f.eks af SU og pensionsalder, lagt oveni ville kunne give ekstra penge i kassen og bedre strukturel balance. Reformpolitik vil medføre penge både til prioritering af velfærdsområder såsom ældre og sundhed samt skattelettelser til borgere og erhvervsliv. Til det sidste hører desuden den bundne opgave med en løsning af PSO-afgiften. Ikke kun manglende blåt sammenhold kan true processen. Også faldende oliepriser, og dermed færre indtægter til statskassen, samt potentielt voldsomme udgifter, hvis flygtninge- og migrantkrisen fortsætter, er et faremoment.

Der er nok at være bekymret over. Men når både Dansk Folkeparti tilbyder at hjælpe, og Liberal Alliances leder Anders Samuelsen foreslår en samarbejdende firkløverregering, har statsminister Lars Løkke Rasmussen det bedste afsæt til at fortsætte sit reparationsarbejde ovenpå regeringskrisen tidligere på året. Hvis så også Det Konservative Folkeparti melder sig positivt ind i kampen, får regeringen det mandatmæssige bagtæppe til at få håndteret de problemer, som danskerne forventer bliver løst. At skabe blå samling. Deri består opgaven.