Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

DFs håndfaste skattepointe

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl melder, at der ikke bliver skattelettelser i denne valgperiode. I hvert fald ikke hvis politikken fortsætter uændret. Det er dermed underforstået, at hvis ikke regeringen er klar til nye stramninger i kølvandet på flygtninge- og migrantkrisen, så er skattelettelser udskudt på ubestemt tid. Statsministeren kan selvfølgelig ikke sidde DFs advarsel overhørig, så presset på regeringen for at planlægge efterårets politiske forløb bliver endnu mere intenst.

Statsministeren har klogeligt markeret, at det er en bunden opgave at gå efter en skattereform, hvor skatten lettes i bund og top – særligt topskatten er påtrængende, som Liberal Alliance og de Konservative synes at stå fast på. Men det er ubestrideligt, at der er et kraftigt pres på de offentlige finanser.

Finansministeren arbejder i denne tid med en langtidsplan for dansk økonomi på vej mod 2025. I forvejen ved vi, at der bliver langt flere ældre, der vil presse udgifterne i vejret. Oveni udløser flygtningestrømmen en stor regning, og samtidig oplever vi faldende olieindtægter. Selvfølgelig kan der hentes penge på løbende effektiviseringer i forøget produktivitet. Alt i alt bør det kunne frigøre penge. Men DF, der ønsker en velfærdsudbygning, siger reelt, at der skal langt mere til, hvis det skal være mere end en dødfødt tanke med skattelettelser. Særligt LA har forstået dette, Venstre udtrykker sig forsigtigt, mens K må se at indrette sig på, at sådan bliver det.

DF har ret i, at der er udfordringer ved håndteringen af flygtninge- og migrantkrisen. Med rette er mange utrygge, og så er der en regning at betale. Regeringen må i den kommende tid se på mulighederne. Muligvis kan der hentes penge ved en skarpere skelnen mellem dem, der har et umiddelbart beskyttelsesbehov, og de migranter, der alene kommer for at få sig en bedre tilværelse rent økonomisk. Der er brug for udenlandsk arbejdskraft, men det kan ikke løses ved tilfældig migration.

Dernæst må der ses på den praksis, der i mange år har forvandlet flygtninge til indvandrere. Selv om integration gennem job er et mål, er sigtet med flygtninges ophold ikke at det skal være permanent. Uanset at trepartsaftalen skal bringes til at virke, så flere kommer i beskæftigelse, er præmissen ikke et ophold i Danmark for altid. Her kunne der være grund til at bruge ulandsbistand langt mere offensivt, så kasserne smækkes i over for lande, der kun modvilligt hjemtager deres borgere. De nordiske lande har en høj profil i ulandsbistand, så måske kan et nordisk samarbejde tænkes.

Det må være et klart mål, at der kommer gang i væksten herhjemme. Uden vækst i det private er der ikke penge nok til at tilfredsstille alle de mange ønsker om velfærd. Så enkel er sammenhængen. DF har i den sidste VK-regerings tid lagt stemmer til reformer. Til gengæld ved vi nu, hvad prisen er, hvis DF skal være med.

Det er ikke blevet nemmere at være regering. Nu kommer ministrene på overarbejde i regeringskontorerne med den klare DF-melding. Blåt samarbejde er i sagens natur en holdsport. Samarbejde kræver, at alle er klar til at give og tage. Det gælder alle de blå partier. Thulesen Dahls markering gør nok livet vanskeligere for statsministeren, men nu ved Løkke, hvor han har DF.