Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Det røde egotrip

Det autonome kollektiv Bumzen i Baldersgade. (Foto: Scanpix/Scanpix 2017) Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix

I egen selvforståelse er socialismen det bankende hjerte for samfundets svage og udstødte. Socialisme er det ekstra fokus på fællesskabet. Socialisme er godheden sat i system.

Tankens gamle fædre og mødre må derfor vende sig i fællesgrave for tiden. Folk som Karl Marx, Friedrich Engels og den myrdede Rosa Luxemburg ville vånde sig over efterfølgernes forvaltning af deres tanker.

Masser af mennesker ser rigtignok sig selv som socialister og lever samtidig både pænt og ordentligt og i største agt for andre mennesker. Ikke så få røde har bare glemt for mange af overbevisningens grundlæggende kvaliteter i almindelighed og respekten for fællesskabet i særdeleshed. Socialismen begyndte som religion for almenvellet og kan i dag ligne en undskyldning for vold, hærværk og gadeoptøjer – hvorimod samfundets svage og udstødte kan glemme alt om opmærksomhed.

Urolighederne i maj 1993 var et tidligt eksempel. Et flertal havde stemt ja til Danmarks fortsatte medlemskab af EU med tilføjelsen af fire forbehold. Men flere hundrede autonome ville ikke finde sig i flertallets beslutning og tyede til voldelig adfærd. De autonome viste sig som rene anarkister og afslørede absolut nul respekt for fællesskabets klare valg. De glemte alt om godhed, kastede brosten efter politifolk på job og fremtvang 113 forsvarsskud fra betjentene.

Rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej for ti år siden blev næste eksempel. At ejerne og Københavns Kommune kunne have grebet hændelsen mere heldigt an, skal guderne vide. Men flere hundrede anarkister drog hærgende gennem gaderne den første dag i marts og påførte fællesskabet ekstraudgifter på i alt 72 millioner kroner plus det løse.

Og kollektivet BumZen på Nørrebro skulle så blive seneste udgave. Folk til venstre for Vladimir Lenin havde udøvet mindevold i anledning af tiåret for Ungdomshusets rydning. Politiet ryddede så huset forgangne onsdag i jagt på bagmændene og fandt gasmasker, kasteskyts og partisansøm med videre. Om man også fandt bevis for frivillig indbetaling af skat eller gratis kaffe til uddeling mellem ældre og indvandrere, vides ikke. Nærmere undersøgelser afslørede til gengæld livsfarlige forhold for både beboerne selv og medborgere i nærheden.

Aktivisterne er efter eget udsagn groet af »udenomsparlamentarisme« og ser sig selv som del af det »venstreradikale miljø«. Hvordan man egentlig skal forstå begrebet »udenomsparlamentarisme«, står ikke helt klart. Det lyder umiddelbart som sin egen modsætning. Og en smule farligt på længere sigt. Alternativt demokrati fører traditionelt ikke noget godt med sig.

Københavns Kommune har allerede skredet ind med krav om styr på forholdene i Baldersgade øjeblikkeligt. Hvis beboerne samtidig ville stoppe agitationen, arbejde mere regulært for fællesskabet og måske ligefrem efterlade et lille plus i det store regnskab – så kunne vi alle sammen blive nogle store hjerter rigere.