Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Det er nemt at være generøs, når andre betaler

Foto: Bax Lindhardt

Kommunalvalget 2017 har overvejende haft velfærd på dagsordenen. Flere penge til børnehaver. Flere penge til varme hænder i plejesektoren. Flere penge til lånecykler, til at udvikle bynatur og til økologisk mad i skolerne. Kun få politikere har evnet at få det til at handle om skattelettelser, integration eller om, hvordan vi forbedrer rammerne for vores erhvervsvirksomheder. Det burde ellers sige sig selv, at velfærd er afhængig af velstand, og at velstand ikke skabes ved at dele velfærdsgaver ud til højre og venstre.

Men det har alt for mange kommunalpolitikere glemt. Det synes langt nemmere for dem at identificere svage grupper, der skal have hjælp end at sikre betingelserne for, at der er noget at fordele. Ideologien er, at få skal have for meget og færre for lidt – at borgernes penge skal op ad lommen uden ret meget omtanke for den tid og indsats, det har kostet at tjene dem.

At advokere for skattelettelser synes at være en tabersag. Skattelettelser er blevet synonymt med egoisme og kapitalistisk logik, at ville rage til sig og være ligeglad med andre mennesker. Men skattelettelser handler i høj grad om moral, om arbejdsmoral og om, at det er opfindsomhed og flid, der gør et samfund velstående og til et velfærdssamfund.

Men det er ikke kun kommunalpolitikere, der mangler en klar moralsk fortælling om, hvorfor skatten skal ned; det gør mange folketingspolitikere også. Mens det er konkret at tale om antallet af pædagoger i institutionerne og nødvendigheden af flere sygeplejersker på hospitalerne, er skat et mere diffust anliggende, ikke mindst fordi mange ikke aner, hvor meget de nøjagtigt betaler i skat.

Til inspiration kunne vi begynde at huske hinanden på, at det ikke er attråværdigt at stå med hænderne begravet i andres lommer og minde hinanden om, at Danmark er bygget på dyder som ikke at ligge andre til last, og at man yder, før man nyder. Hver skatteindbetaling fra borgerne afspejler tid, der er gået fra deres familier og brugt på arbejde i stedet. Det er ikke penge, der stammer fra et pengetræ i en eller anden kommunal baghave, og som man kan spule ind i mangfoldighedsprojekter, lej en høne, uddeling af morgenbrød til cyklister og andet pjank.

Hver kommunalpolitiker, som står med begge hænder nede i skålen med velfærdsgoder, burde forpligtes på at forklare borgerne, hvordan vi undgår, at Danmark bliver et gældfærdssamfund. For når mangfoldighedsfestivallen er klinget af, hvordan løser vi så problemerne med integration? Når lånecyklerne kører rundt på gaderne, hvordan sikrer vi så de bedste betingelser for vores virksomheder? Det er ikke kun en statslig, men også kommunal opgave, ligesom det burde være en kerneopgave for kommunalpolitikerne at udvise respekt for borgernes penge, tid og flid.

For problemet i Danmark er ikke, at vi betaler for lidt i skat, tværtimod. Det er, at der er alt for mange, som er afhængige af andres indkomst, og at vi ikke hjælper dem til et værdigt, selvstændigt liv. Det er nemt at være generøs, når andre betaler, men i sidste ende ender regningen hos vores børn.

God valgdag.