Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Den ny verdensorden

De vestlige lande står over for store udfordringer de kommende ti år