Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Den lange efterforskning

Godt, at sagen mod ROJ TV nu når frem til domstolen.

Sagen mod den kurdiske TV-station ROJ TV i Danmark har varet absurd længe. En politimand på deltid har haft til opgave at efterforske ROJ TVs påstående forbindelser til den kurdiske terrororganisation PKK. En enkelt politimand i en sag af så principiel karakter. Det forhold er i sig selv helt uforklarligt. ROJ TV har i andre europæiske lande i årevis været anset for at være en TV-station med klare forbindelseslinjer til PKK. Men de danske myndigheder har ladet ROJ TV fortsætte udsendelserne på trods af klare formodninger om, at de førte myndighederne bag lyset. Mistanker som for længst burde have været prøvet ved en domstol, og som heldigvis nu bliver genstand for en retssag. Men det har varet alt for længe, og sagen ville aldrig være trukket sådan i langdrag, hvis det var en sag mod al-Qaeda, det drejede sig om.

Politiet har ellers haft en række indicier på forbindelsen længe. Berlingske Tidende har kunnet afsløre, at politiet har ligget inde med adskillige dokumenter helt tilbage i foråret 2009. Dokumenterne viser klare forbindelser til PKK. Men politiet gik tilsyneladende ikke videre hverken med dokumenterne eller med det nøglevidne, der meldte sig. Det var først, da papirerne blev offentliggjort i Berlingske Tidende, at sagen rullede videre.

Det er indlysende, at i enhver efterforskning skal der være en grundighed og en afvejning af beviserne. Vidners motiver skal klarlægges, og validiteten i det materiale, politiet har til rådighed, skal igennem en nøjere efterforskning af hensyn til retssikkerheden. Men i tilfældet ROJ TV har der stort set ikke været en efterforskning. Det vil heller ikke være en knægtelse af ytringsfriheden, hvis de lukker som følge af en dom. I så tilfælde har de nemlig arbejdet under falsk dække og har været et redskab for terrororganisationer.

Sagen har været ekstra penibel, fordi Tyrkiet, som selvfølgelig har deres egen interesse i sagen, men også en række nære samarbejdspartnere både i Europa og USA undrede sig over den svage sagsgang. Det er trods alt en terrorsag, der efterforskes, og det tages normalt ikke let nogen steder i verden i disse tider. Forklaringen kan være mange, og der er ingen tvivl om, at også andre sager har belastet politiet, og at man måske ikke har anset sagen mod ROJ TV for at være presserende. Men politisk set har der næppe været nogen tvivl om, at sagen skulle tages alvorligt. Tyrkiet pressede på, og det gjorde mange andre også.

Der er nok ikke så meget tvivl om, at når sagen er overstået, vil forløbet blive evalueret ikke alene i politiet og anklagemyndigheden. Civilstyrelsen, som også har været inde i sagen, bør også evalueres. Det er altid antydet af rigsadvokaten. For sagen om ROJ TV har skadet vores anseelse internationalt og sået tvivl om, hvorvidt vi er i stand til at efterforske sådanne sager. En evaluering vil forhåbentlig vise, at sagen om ROJ TV er en enkeltstående sag, og at vi på andre områder er hurtigere til at reagere på terrorefterforskning.