Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Den havarerede kommission

»Det er ministerens ansvar, at Havarikommissionen har en leder, der kan lede uden, at organisationen brænder sammen.«

En havarikommission er, som navnet siger, en kommission, som undersøger årsagerne til havarier. Den vil typisk bestå af erfarne og pålidelige eksperter inden for det felt, som kommissionen har som arbejdsområde. En havarikommission skal også give anbefalinger om tiltag, der kan forhindre eller i hvert fald reducere risikoen for fremtidige havarier.

Medarbejderne i en havarikommission er med andre ord samfundets tillidsmænd, der skal medvirke til, at borgerne trygt kan sætte sig op i et tog eller en flyvemaskine. Derfor skal medlemmerne af havarikommissioner besidde en stærk integritet som værn mod for eksempel flyselskaber og togoperatører, der måtte forsøge at begrænse forslag om nyt kostbart sikkerhedsudstyr og udgiftskrævende procedurer.

Men, som en række artikler i Berlingske om den danske civile havarikommission har vist, kan en havarikommission også selv havarere. Chefen for Havarikommissionen har fyret fire havariinspektører, hvilket resultaterede i tre retssager og to domme for uberettigede afskedigelser. Fyringer, der begrundes med »illoyalitet og samarbejdsvanskeligheder,« og vidner om et virkeligt ringe klima i organisationen.

Dét kan være alvorligt nok for medarbejdernes koncentration om opgaverne. Men mere alvorligt er, at stridighederne har drejet sig om substansen i Havarikommissionens arbejde. Anbefalinger, som havariinspektører har ønsket at give, er blevet fjernet af kommissionens chef. En rapport om et alvorligt uheld i Vejle trak ud i årevis efter kritik fra DSB. Og senest har det vist sig, at chefen for Havarikommissionen overdrev sin praktiske erfaring som flymekaniker hos SAS, da han som led i forsøget på at blive bestyrelsesmedlem i den europæiske organisation for havariundersøgere skulle beskrive sin baggrund. Kan man virkelig glemme, at man kun har tre års erfaring som lærling og i stedet ved en fejl komme til at oplyse, at man har seks års erfaring som ansat? Eller var der tale om et trivielt forsøg på at besmykke sine kvalifikationer i en branche, hvor praktisk erfaring vægter meget højt?

Når en havarikommission havarerer, er det her i landet transportministeren, der har rollen som havariinspektør. Desværre afviste den nye minister, Ole Birk Olesen, (LA) i et svar i Folketinget forleden at tage ansvaret på sig, men affejede uroen i Havarikommissionen som et resultat af de igangværende fyringssager. Et kommende internationalt review af Havarikommissionens arbejde, der skal gennemføres i de kommende to år, vil ifølge ministeren vise, om kommissionen gør sit arbejde godt nok.

Man kan jo håbe, at problemerne mellem ledelse og medarbejdere ikke eskalerer i mellemtiden. Man kan håbe, at der ikke indtræffer alvorlige ulykker, indtil internationale eksperter har kigget nærmere på deres danske kollegers arbejde.

Men man kan kræve, at ministeren sikrer sig, at Havarikommissionen fungerer, som den skal. Det er ministerens ansvar, at kommissionen har en leder, der kan lede uden, at organisationen brænder sammen. Jo længere tid der går, inden ministeren tager fat på at opklare kommissionshavariets årsager og finder frem til løsninger, jo større bliver hans eget ansvar.