Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Dato-striden

Oppositionen må se sig om efter nye argumenter efter Obamas tale.