Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Dansk tryghed tager livet af ideer

Vi behøver ikke tage en chance med vores egne penge. Ole Opfindernes gode ideer får derfor ikke en hjælpende hånd på vej mod virkeliggørelse.

Ole Opfindere i Danmark får massevis af nye, gode ideer. Mange af dem bliver heldigvis også omsat til bæredygtige forretninger, som skaber arbejdspladser og eksport. Men rigtigt mange ideer når sandsynligvis aldrig ud af kuvøsen. En rangliste fra World Economic Forum placerer således Danmark langt nede i feltet, når det gælder om at tiltrække såkaldt venture kapital: Det er de risikovillige penge, som kan bringe innovation fra ide-stadiet eller garagevirksomhed til større, kommerciel produktion – med chance for at score en kæmpegevinst og med risiko for at tabe indskuddet. Her står lande som Sverige og Finland langt bedre. Vi går altså glip af nogle af de vækstvirksomheder og arbejdspladser, som vi skal leve af i fremtiden.

Alt for få danskere tør springe ud på det dybe vand med penge på lommen. Der er flere årsager til denne passive investeringskultur. Lønmodtagere er i dag omfattet af pensionsordninger aftalt af parterne på arbejdsmarkedet. Vi gider nærmest ikke læse årsopgørelsen fra pensionsselskabet. Pengene står trygt og godt, tænker de fleste nok. Den mest risikable form for opsparing er vel fast ejendom. Priserne går op og ned, men over et helt arbejdsliv er det formodentlig en sikker investering, og afkastet beskattes jo ikke som aktier. Og apropos skat, så betaler investorer i ikke-børsnoterede aktier i Danmark en skat, som er 17 procentpoint højere end i for eksempel Sverige. Det er ikke befordrende for lysten til at sætte pengene på højkant i en risikofyldt investering frem for at gå den slagne vej og lade sig nøje med et gennemsnitligt afkast.

Vi kan gøre noget ved disse strukturer, så vi får en mere aktiv investeringskultur. Udover det åbenlyse problem med beskatning kan man for eksempel gøre det lettere at sætte sin private pensionsopsparing i spil. Som det er i dag, skal man for det første allerede have sparet mindst en halv million kroner op på en privat pensionskonto, før man må investere i en iværksættervirksomhed. Det forhindrer jo langt de fleste i at tage del i en investering sådan omtrent de første 10-20 år på arbejdsmarkedet. Dernæst skal man så investere minimum 100.000 kroner. Det er måske til gengæld i overkanten, når man som gennnemsnitlig lønmodtager er blevet opdraget til ikke selv at løbe nogen risiko. Er opsparingen på over to millioner kroner, må man til gengæld højst sætte halvdelen på spil – så de mest velpolstrede og risikovillige bliver fastholdt i tryghedens spændetrøje.

Pensionsselskaberne har de seneste år haft stort fokus på ikke-børsnoterede virksomheder, og her finder mange spændende investeringer sted. Men for pensionskasserne er der forståeligt nok også et krav om en vis størrelse. Her mangler vi altså det lag af private investorer, som er villige til at prøve lykken. Trygheden i det danske samfund skaber også en træghed. Vi behøver ikke tage en chance med vores egne penge. Ole Opfindernes gode ideer får derfor ikke en hjælpende hånd på vej mod virkeliggørelse, og færre af dem bliver i stand til at etablere en forretning, hvor de kan skabe arbejdspladser - til nogle flere lønmodtagere.