Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Borgerlige i den blå luft

Det politiske forlig om valget af det mest moderne amerikanske kampfly, F35, som afløser for F16-flyet, var rigtigt. Flytypen bliver det dominerende vestlige kampfly frem mod 2070, og den type, der bedst kan hævde dansk suverænitet og mest alsidigt deltage i fremtidige internationale operationer. Det er også det foretrukne blandt vigtige danske samarbejdsnationer.

Dermed er det slut på gode nyheder om det næsten 20 år lange arbejde med at finde et nyt, langtidsholdbart kampfly. For mens typevalget endte som det burde, har processen efterladt samarbejdet mellem Venstre og de Konservative i ruiner. Og det er i høj grad de Konservatives ansvar. Partiet er ikke længere med blandt forsvarsforligspartierne. Efter vinterens drama om landbrugspakken, hvor de Konservative fældede fødevareministeren, er det dårlige forhold mellem Venstre og de Konservative nu cementeret. Det Konservative Folkeparti har med sin insisteren på flere penge til forsvaret her og nu sat sig selv uden for indflydelse på forsvarspolitikken. Man skal også huske, at de Konservative som regeringsparti i 2011 selv var med til at foreslå forsvaret beskåret med den største besparelse i nyere tid. Forsvaret ligger, som de Konservative har redt.

Til overflod har de Konservative i flere forsvarsforlig forpligtet sig til at anskaffe nye fly, betalt inden for forsvarets budget. Så kan man ikke midt i en forligsperiode stille krav om det modsatte. Regeringen havde ikke andet valg end at bede de Konservative forlade kredsen af forligspartier. Ellers havde det ikke været muligt at samle et – trods alt – stadig bredt flertal bag anskaffelsen af nye fly. De konservatives forvandling til protestparti på forsvarsområdet efterlader partiets støtter uden mulighed for indflydelse, som de Konservative ellers har en lang tradition for at værne om. Nu er de Konservative uden for døren, og hvis ikke de accepterer de andres flyaftale, når et nyt forlig skal forhandles, vil de forblive udenfor.

Indholdsmæssigt har de Konservative paradoksalt nok ret i meget af kritikken af flykøbet og af dets konsekvenser for det øvrige forsvar. Danmark køber et antal fly – mellem 21 og 27 – som ifølge regeringen kan løse de samme opgaver som 30 operative F16 fly gør i dag. Beregningerne bygger på, hvad forsvarsministeren kalder »optimerede« forudsætninger. Det er newspeak for konsulentantagelser om flyenes forventede årlige flytimer, der sammen med antagelser om personellets rådighed forekommer hentet ud af den blå luft.

Finansieringen af flykøbet er i bedste fald skrøbelig. Forsvaret vil ikke have råd til andre større nyanskaffelser i de kommende år. For at betale flyene skal forsvaret levere yderligere besparelser oven i den historisk store nedskæring ved seneste forsvarsforlig. Regeringens og dens flertal bekræfter med kampflyaftalen desværre, at Danmark altid søger at slippe så billigt som muligt fra sine NATO-forpligtelser. Indtrykket er, at for Venstre er finansministerens behov vigtigere end Danmarks sikkerhed.

De Konservative har altså meget at have kritikken i, men har ikke gjort hverken forsvaret eller sig selv en tjeneste ved at blive smidt ud af forligskredsen. Venstre har leveret et forlig, men har (heller) ikke noget at være stolt af.