Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Ledere Abonnement

Borgerlige har svigtet i spørgsmålet om erstatning

Når myndighederne griber ind af hensyn til folkesundheden, så må fællesskabet også bære de direkte og indirekte omkostninger. Derfor må den gamle epidemilovs erstatningsregel genindføres i en eller anden form. Det vil også tvinge til en prioritering mellem sundhed og økonomi.

»Når regering og myndigheder griber ind for at forebygge smittespredning af hensyn til almenvellet, må både direkte og afledte omkostninger dækkes af fællesskabet. De skal ikke dækkes af de borgere og virksomheder, der mere eller mindre tilfældigt bliver ramt af indgrebene,« skriver Ole P. Kristensen i denne leder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mikkel Berg Pedersen