Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Betal din skat med – nå, ja, resignation

»Problemet med velfærden er dels, at den koster en hulens masse penge, dels at kravene om velfærd er endeløse.«

Martin Thorborg fik et nyt syn på skattesystemet efter et ophold i USA. (Foto: Jørgen Kirk/Scanpix 2014) Fold sammen
Læs mere
Foto: Jørgen Kirk

En af de mest læste artikler på Berlingskes nyhedssite b.dk. handler om iværksætteren og millionæren, Martin Thorborg. Han tilbragte nogle år i USA med sin familie, men er vendt hjem til Danmark nogle erfaringer rigere og fortæller i et interview om sit syn på det danske samfund, herunder skattetrykket. Det er en tankevækkende artikel og et godt udgangspunkt for en debat om velfærd og fremtid. Thorborgs hovedpointe er, at Danmark er et tilllidssamfund. Hvilket han illustrerer med eksemplet, at her i landet afleverer forældre f.eks. deres barn til en børnefødselsdag i tryg forventning om, at fremmede mennesker passer på det, mens fødselsdagen står på. Derudover opstiller han et regnestykke, der viser, at nok betalte han en betydeligt lavere skat i USA, men tæller man sundhedsforsikring, skolepenge etc. med, var udgifterne sammenlagt højere end det, som Thorborg tilsvarende skulle have svaret i skat i Danmark.

Martin Thorborg har fat i noget. Om man kalder det skat eller brugerbetaling, så er der kun én til at betale regningen: den enkelte borger. Et land med et lavt skattetryk er ikke nødvendigvis et billigere land at leve i. Forskellen er, at den enkelte har større rådighed over egne penge. Man har valgmuligheder. Man kan i højere grad stemme med fødderne. I Danmark har vi et »one size fits all« offentligt system med universelle velfærdsordninger – altså velfærdstilbud som er gældende for alle.

Grundlæggende er der enighed om en samfundsindretning, hvor ingen behøver at sulte, hvor der er adgang til undervisnings- og sundhedstilbud, og hvor man kan hente hjælp hos det offentlige, hvis man uden egen skyld kommer i nød. Ingen, ikke engang Nye Borgerlige, er for alvor ude på at afskaffe velfærdsstaten. Det, vi diskuterer, er størrelsen af skattetrykket og omfanget af velfærden. Trods venstrefløjens mere og mere skingre skrigerier om ulighed og nedskæringer er sandheden, at vi lever i et af klodens rigeste og mest lige samfund. Problemet med velfærden er dels, at den koster en hulens masse penge, dels at kravene om velfærd er endeløse, dels – og det er en ny retorik, der er opstået i de seneste valgkampe – er velfærd blevet lig med en stadigt større offentlig sektor og stadigt flere offentligt ansatte.

Betal din skat med glæde, hed det engang. Men der er vi tilbage til dengang omkring 1960, da socialdemokratiske statsministre kunne prale af, at Danmark havde et lavt skattetryk, cirka 25 procent, og en høj velfærd sammenlignet med andre lande. Siden er skattetrykket vokset, mens den danske velfærd i dag ikke er markant bedre end i andre vestlige lande. Med en stor offentlig sektor og en voksende del af befolkningen, der er afhængig af velfærdsordninger i form af overførselsindkomster, betyder det fortsat voksende krav til finansieringen. Skatteyderne kan samtidig se selve opkrævningssystmet, Skat, geråde ud i den ene skandale efter den anden. Tilliden – den ene af Thorborgs pointer – bliver derved udfordret. Den anden pointe – selve det at betale skat – er der vel ingen, som anfægter. Men lad os stilfærdigt understrege, at man er altså hverken er ond eller samfundsnedbryder, fordi man tillader sig at mene, at skatten kunne være lavere og den offentlige sektor mindre og mere effektiv.