Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Asylbørn må ikke svigtes

Medmindre der er tale om svindel er det på tide at overveje tvangsfjernelser.

Tyve af enogtyve børn af afviste asylsøgere lider af en alvorlig psykiatrisk diagnose. – Sådan lød overskrifterne i flere aviser i går i en omtale af en undersøgelse, som ni af landets »førende psykiatere« har lavet sammen med Børnerådet. Psykiaternes diagnoser må føre til, at de afvistes asylsager må gå om, lød det derefter fra Børnerådet og foreningen Børns Vilkår.

Taget for pålydende er det en alvorlig sag, der her præsenteres. Men med tanke på de hidtidige forsøg på at gennemtvinge en ændring af udlændingepolitikken, er der god grund til at overveje, om undersøgelsen er så alvorlig endda. Hvis man går ud fra, at ansvarlige psykiatere bag undersøgelsen sammen med Røde Kors har indberettet til myndighederne om børnenes tilstand, som de har pligt til, er børnene blev svigtet, eftersom kun to af dem er i egentlig psykiatrisk behandling.

Mistanken om, at de afviste asylsøgere og deres børn bruges som led i en politisk kamp for at slå hul i regeringens og det brede folketingsflertals udlændingepolitik, næres af fortilfælde. I september fortalte psykiater Henrik Day Poulsen her i avisen, at han selv i sommer blev kontaktet af en kollega på vegne af støttegruppen for de afviste irakiske asylsøgere, som bad ham udfærdige gratis speciallæge­erklæringer for de afviste. Meningen var, at speciallægeerklæringerne skulle medvirke til at sikre de afviste humanitær opholdstilladelse. Man må spørge, om den aktuelle undersøgelse skulle være resultatet af støttegruppens arbejde siden sommer. I så fald er der åbenlys risiko for, at nogle speciallæger, hvis erklæringer i Danmark normalt skal tillægges stor vægt, har spændt sig selv og asylsøgernes børn for en politisk vogn. Det vil ikke være første gang. I 2003 måtte den daværende integrations­minister Bertel Haarder lave aftale med Lægeforeningen for at bremse for utroværdige lægeerklæringer om især asylsøgeres psykiske tilstand. Påstanden lød dengang, at nogle speciallæger blev presset af flygtningeadvokater til at skrive erklæringer, der kunne udløse humanitært ophold. Og upolitiske er lægerne ikke. En af lægerne bag den aktuelle undersøgelse deltog i »Læger for Asyl«s underskriftindsamling i 2007 og har ifølge Day Poulsen anmeldt Udlændingestyrelsens psykiatriske konsulent for tortur. Dog forgæves.

Men påstanden – sand eller ej – om børn med ubehandlede alvorlige psykiske lidelser er så alvorlig, at myndighederne må reagere. Når forældre svigter deres børn, kan det i yderste fald blive nødvendigt at tvangsfjerne børnene, indtil deres tilstand er forbedret. Forudsat at de er alvorligt syge, naturligvis. Løsningen er ikke at give deres forældre ophold. I så fald vil det ikke være 20, men 200 børn eller flere, der i nær fremtid bliver holdt som gidsler af deres forældre i kampen for at opnå opholdstilladelse i Danmark. Kynismen blandt dem, der indgiver forældrene falske håb om ophold, og som bruger dem og deres børn i aktioner som i Brorsons Kirke, er ubegribelig. Den må ikke lykkes.