Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Ægte solidaritet

Kammerater! I dag på arbejdernes internationale kampdag skal I høre en masse taler om solidaritet og fællesskab og sammenhold. Allesammen gode, solide begreber, som kendetegner det danske samfund og har været med til at gøre det stærkere. Men midt alle de røde sange, talerne, fanerne, bajerne og den gode stemning er det værd at komme med en advarsel. En advarsel mod de falske prædikanter af solidaritet.

For er det solidarisk, når flere hundrede tusind mennesker – nogle mener op mod 800.000 – er sat uden for arbejdsmarkedet, fordi adgangsbilletten i form af løn og goder til de forjættede job er så høj i Danmark, at mange mennesker ikke har en chance for at kunne udfylde den rolle i samfundet og deres liv, som de gerne vil? I taler fra fagbosser og venstrefløjen skal I i dag høre, at vi ikke i Danmark skal have »tyske lønninger«. Men faktisk er det lykkedes i Tyskland at skabe vækst og få en stor gruppe uden så mange kvalifikationer i job. De er i Danmark på overførselsindkomster. Er det solidaritet at holde disse kammerater på passiv offentlig hjælp? Og gælder solidariteten kun dem, der sidder i gode job og forsvarer deres rettigheder?

I løbet af dagen vil I med garanti også være tvunget til at lytte til skarpe udfald mod alle dem, der vil reformere det danske samfund. Det er usolidarisk, asocialt, ja nærmest udansk. Men hør her. Danmark står over for nogle store udfordringer. For det første begynder vægten af alt for høje offentlige udgifter og alt for mange på overførselsindkomster allerede at tynge de offentlige budgetter igen om 10-15 år, når aldringen slår igennem, og indtægterne fra Nordsøen for alvor svigter. For det andet har vi chancen for at skabe vækst og velstand i Danmark, hvis vi skal undgå flaskehalse og en truende mangel på arbejdskraft.

Og hvis man fra talerstolen både tordner mod mere østeuropæisk arbejdskraft, mod en højere pensionsalder, mod lavere ydelser til kontanthjælpsmodtagere, mod længere arbejdsdage og mod strammere krav til de arbejdsløse, så er man i hvert fald ikke solidarisk med det danske samfund. Så har den kongelige danske fagbevægelse skruet sig ned i en verden af stilstand og er løbet fra sit ansvar. Det er ikke nogen løsning at hælde beton ud over det eksisterende, selv om det kan føles trygt. Det bliver vi allesammen kun fattigere af. Hvis danske virksomheder ikke kan få den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for, flytter de derhen, hvor den er. Mere kompliceret er det ikke.

Endelig skal I spørge talerne bag de røde faner i dag, om det er specielt solidarisk at kræve, at verdens største offentlige sektor skal være endnu større? Svaret er, at det er en misforstået og falsk solidaritet over for de offentligt ansatte. Når det høje skattetryk, der skal til for at finansiere de stigende udgifter, kvæler initiativ og lyst til at gøre en ekstra indsats, er det ikke noget, der gavner fællesskabet, og slet ikke de svageste i samfundet.

Det kan være svært at skelne mellem venner og fjender i en moderne global økonomi. Men det er forsøget værd.

God 1. maj.