Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Vores affaldssortering er helt absurd

Hvad laver vores genbrugsplast dog i Malaysia? spørger Søren Hansen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Lai Seng Sin / Ritzau Scanpix

Når nu Mette Frederiksen skal diskutere regeringsgrundlag vedr. miljø og klima, så var det måske en idé at få luget ud i affaldssorteringen, som på visse områder er helt meningsløs. I Berlingske søndag kunne man læse om, at landene i Fjernøsten nægter at modtage plasticaffald fra bl.a. Europa. Hvad laver vores genbrugsplast dog i Malaysia?

Forklaringen er såmænd enkel nok. Blandet husholdningsplast kan ikke genbruges direkte, fordi det består af en pærevælling af forskellige typer. Genbrug er kun muligt hvis man 100 pct. har isoleret hver type for sig. Sorteringen kan ikke ske maskinelt eller kemisk, men skal gøres med håndkraft, hvilket faktisk heller ikke er muligt, da man visuelt ikke kan skelne typerne fra hinanden.

I Danmark pålægges husholdningerne at samle plast for sig. Den går på genbrugspladsen og så til sortering, som vi dog ikke kan herhjemme. Derfor eksporteres meget til Tyskland og tidligere også til Sverige. Derefter kan vi pudse glorien og sole os i høje genbrugsprocenter. Men ak, svenskerne brændte det meste af plasten af og tyskerne har sendt den til Kina eller Malaysia – hvor de heller ikke kan gøre noget ved den.

Det mest absurde ved situationen er, at vi har et særdeles velfungerende affaldsforbrændingssystem i Danmark. Vore forbrændingsanlæg leverer fjernvarme og strøm til forbrugerne, og intet går til spilde. Desværre bliver der i dag sorteret så meget brændbart affald fra (plast, papir, pap, træ, osv.), at forbrændingsanlæggene ikke kan leve op til de lovede energileverancer. De har så grebet til at importere biomasse, dvs. træflis o.lign. fra fjerne lande.

Dette brændsel skulle i princippet være CO2-neutralt, men i praksis stilles der alvorlige spørgsmål til bæredygtigheden, fordi biomassen ikke erstattes af ny tilvækst af træ i samme omfang. Hertil kommer det groteske i, at vi på den ene side indsamler vores affaldstræ til genvinding (det går typisk til spånplader) og samtidig importerer frisk træ til afbrænding.

Danmark er forpligtet til nogle genanvendelsesprocenter gennem EU-direktiver. Disse er meget inspireret af Tyskland, der aldrig har haft en effektiv affaldsforbrænding. Men skal det få ufornuften til helt at få overtaget her hos os? Eller skulle Mette & Co. forberede et rask lille oprør mod EUs affaldsdirektiv?

Søren Hansen, Lyngby