Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Virkelighedens dawn raids

»De fleste kontrolundersøgelser resulterer faktisk i, at vi finder reelle beviser for overtrædelser af konkurrenceloven,« skriver Jakob Hald. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Berlingske Business beskriver i en artikel torsdag de kontrolbesøg, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretager som uafhængig myndighed.

Billedet som Berlingske tegner af direktøren i slåbrok, der åbner døren og får stillet selvinkriminerende spørgsmål, ligger langt fra virkeligheden. Langt de fleste kontrolbesøg sker hos store virksomheder, som ofte har egne juridiske afdelinger og stiller professionelt op. Når vi kommer, medbringer vi en dommerkendelse, og vi orienterer om, at virksomheden kan indhente advokatbistand, hvilket langt de fleste virksomheder også benytter sig af. De fleste kontrolundersøgelser resulterer faktisk i, at vi finder reelle beviser for overtrædelser af konkurrenceloven.

Det er dog rigtigt, at den nylig ændrede konkurrencelov giver en mulighed for at gå på kontrolundersøgelse i private hjem med henblik på at søge beviser for, om virksomheder har overtrådt konkurrenceloven. Den mulighed følger af Margrethe Vestagers EU-direktiv og er således en mulighed, som man også har i andre EU-lande.

Forud for alle kontrolundersøgelser ligger et grundigt forarbejde, og efter undersøgelsen har vi 40 hverdage til at vurdere, om eventuelle beviser i det materiale, vi har taget med, skal indgå i en sag. I den proces kan virksomheden og dens advokat sidde med og gøre indsigelse – herunder klage til domstolene, hvis de vurderer, at vi medtager dokumenter, der ikke skulle være hjemmel til at inddrage i sagen.

Og så er det altså ikke rigtigt, når Berlingske skriver, at vi kan udstede bøder. Det er domstolenes domæne. De ændrede regler giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mulighed for at føre sager ved domstolene med påstand om bødestraf, men det vil stadig være domstolene, der beslutter, om en virksomhed skal pålægges en bøde. Det nye er, at det ikke længere er anklagemyndigheden, der fører straffesagerne om konkurrencelovsovertrædelser, medmindre der er tale om sager mod fysiske personer og ikke virksomheder. Selve spørgsmålet om, hvorvidt der skal anlægges en sag med påstand om bøde afgøres af Konkurrencerådet.

Hvad angår Justitias rapport, som Berlingske også omtaler, så vil vi nu læse og forholde os til den, og se om der er nogle gode råd, som vi kan bruge i vores arbejde.

Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen