Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Vil Pernille Rosenkrantz-Theil tilbage til stavnsbåndet?

»Børne- og undervisningsministeren har desværre valgt samme strategi som godsejerne og Christian VI.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Anne Bæk

I 1733 indførte den enevældige konge Christian VI stavnsbåndet efter pres fra godsejerne, som ville forhindre karlene i at drage ud og søge lykken, væk fra fæstegårdene, væk fra hoveri, og væk fra økonomisk elendighed. Her i 2020 ser vi en ny version af samme, idet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil nu ønsker at ændre elevfordelingsreglerne for gymnasierne således, at fordelingsudvalgene fremover kan beslutte, at elever fordeles f.eks. på baggrund af deres bopæl og ikke deres ønsker.

Hvis et ungt menneske fra f.eks. Fyn, Jylland eller Vestsjælland foretrækker Niels Brock, fordi vi bl.a. tilbyder spændende internationale og innovative studieretninger, vil det ikke være muligt fremover. De vil sandsynligvis have os som førsteprioritet og det lokale almene gymnasium (STX) som anden prioritet, da der i Danmark er tre gange så mange almene gymnasier som handelsgymnasier (HHX).

Ifølge Danmarks Statistik fuldførte 8.755 elever en tre-årig HHX-uddannelse i 2018 sammenlignet med STX-uddannelsen, hvor 27.312 gennemførte. Der er altså tre gange så mange STX-studenter som elever, der består HHX. Ønsker man virkelig fra politisk hold at øge antallet af STX-studenter på bekostning af HHX-studenterne? Det vil nemlig være konsekvensen.

HHX-studenterne læser typisk videre på CBS, får en karriere i erhvervslivet og/eller starter egen virksomhed. Noget, der styrker erhvervslivet. Hvis forslaget gennemføres, vil unge mennesker, som f.eks. ønsker at læse HHX ved Niels Brock, blive sorteret fra af fordelingsudvalget, blot fordi de bor i det forkerte område. Det giver ingen mening i 2020.

I min efterhånden lange karriere på Niels Brock har jeg undervist elever fra det meste af Sjælland, Jylland, Fyn, Bornholm og Færøerne, herunder elever, som af egen fri vilje er flyttet hjemmefra med det ene formål at få en HHX-eksamen fra Niels Brock. Alle disse elever ville være blevet valgt fra, hvis der havde været et fordelingsudvalg. Deres muligheder for at udleve deres drømme ville være blevet knust.

Børne- og undervisningsministeren har desværre valgt samme strategi som godsejerne og Christian VI, nemlig at fastholde unge mennesker på det hjemlige gods i stedet for at give dem mulighed for at flyve frit og søge lykken, hvor de selv ønsker det. Frihedsstøtten på Vesterbrogade i København står som et minde om stavnsbåndets ophævelse i 1788. Lad os aldrig se det genindført. May-Britt Kristensen, studielektor, Valby