Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Vi skal bidrage til at beskytte vores egne skibe i Golfen

Civile skibe ledsages af den britiske frigat HMS Montrose gennem Hormuz-strædet. Danmark skal påtage sig ansvaret for de danske skibes frie sejlads i Golfen, mener Venstres Michael Aastrup Jensen. Fold sammen
Læs mere
Foto: MOD/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE/

Danmark er verdens femtestørste søfartsnation. Dette bidrager til en klar dansk interesse for tryg og uhindret passage gennem Hormuzstrædet. I dette stræde transporteres en tredjedel af verdens olie, og strædet kan derfor karakteriseres som et betydningsfuldt farvand. Derfor er en fri passage for den civile skibstrafik yderst vigtig.

Uroen i og omkring strædet skaber usikkerhed og påvirker verdensøkonomien i en negativ retning. Iran har udvist en aggressiv adfærd ved blandt andet at beslaglægge flere skibe og de har angiveligt angrebet to olietankere. Dette er ikke acceptabelt, da det er en situation, som ligeledes kan bringe danske skibe og søfolk i fare.

Danmarks store handelsflåde bevirker, at det er direkte uansvarligt ikke at reagere på dette og alene lade amerikanerne og briterne sørge for sikkerheden i Golfen. Vi skal naturligvis bidrage til, at danske skibe og søfolk kan besejle strædet trygt, og derfor bør Danmark deltage i en eventuel kommende europæisk flådemission i Golfen.

På trods af vores uenighed med USA og præsident Trump om at fratræde atomaftalen med Iran, er vi enige i enkelte af præsidentens tweets. Her præsenteres et rimeligt budskab om et mere aktivt europæisk bidrag til egen sikkerhed i Golfen. Sikkerheden på verdenshavene er en snæver dansk interesse, og derfor kan Danmark ikke undslå sig at for bidrage. Danmark skal påtage sig ansvaret for de danske skibes frie sejlads i Golfen.

Iran har udvist en gradvis bevægelse mod egen fortolkning af atomaftalen, og derfor skal Iran holdes i ave i Hormuzstrædet. Dernæst bidrager Iran til notorisk ustabilitet i regionen på trods af signaler om mere åbenhed. Præstestyret er stadig et brutalt regime, som er involveret i en række konflikter i regionen. Vi har dog en interesse i at holde linjen til Teheran åben, samt prøve alle diplomatiske muligheder for at undgå, at iranerne får atomvåben, men vi skal ikke lade os tryne af regimets bøllemetoder.

Ved hjælp af en flådemission i Golfen udsender vi et stærkt signal om, at den vestlige verden står sammen mod eventuelle aggressioner over for uskyldige søfolk, og dermed beskytter vi den civile skibstrafik. Det er en balanceret indsats med klare danske interesser, som vi bør yde vores bidrag til for at beskytte den danske søfart.