Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Vi hjælper ikke unge ved at aflyse eksamen

»At aflyse eksaminerne betyder, at eleverne mister retssikkerheden i bedømmelsen af deres faglige niveau, som er vigtig for deres videre færd i det videregående uddannelsessystem,« skriver Katarina Ammitzbøll. Arkivfoto: Sara Gangsted Fold sammen
Læs mere

Jeg er udmærket klar over, at det er hårdt ikke at møde ind til undervisning på gymnasiet. Hårdt ikke at se klassekammeraterne. Hårdt at skulle modtage fjernundervisning. Jeg føler virkelig med vores unge gymnasieelever i disse coronatider.

Men vi gør altså ikke de unge en tjeneste ved at aflyse eksamen – tværtimod! I Det Konservative Folkeparti er vi faglighedens vogtere, og vi mener, at vi i stedet skal værne om gymnasieelevernes retssikkerhed og begrænse deres læringsefterslæb.

Derfor har jeg bedt undervisningsministeren forklare, hvad regeringen vil gøre for, at gymnasieelevernes læringsefterslæb begrænses, og at eksaminerne kan gennemføres til sommer.

Det er helt afgørende, at der bliver lagt en plan for, hvordan vi sikrer, at det ikke bliver nødvendigt at aflyse eksaminer. Undervisningsministeren har haft hele sidste sommer til at lægge en plan for, hvordan man håndterer undervisning og eksaminer, hvis en anden coronabølge rammer os.

Regeringen vil afvente og se, hvad der sker med udviklingen i smittespredningen. Det er ganske enkelt ikke godt nok, fordi man så må reagere på bagkant af udviklingen.

Tværtimod afspejler det desværre et grundlæggende problem under coronakrisen. Regeringen har ikke nogen klar strategi for smittesporing eller plan. I stedet træffes der beslutninger på ad hoc-basis. Det, synes jeg ikke, at vores gymnasielever kan være tjent med.

Det ligger mig meget på sinde, at vi gør alt, hvad vi kan for, at eksaminerne ikke aflyses. At aflyse eksaminerne betyder, at eleverne mister retssikkerheden i bedømmelsen af deres faglige niveau, som er vigtig for deres videre færd i det videregående uddannelsessystem. De vil også miste muligheden for at øve sig i at gå til og læse op til eksaminerne, som er en vigtig egenskab i det videregående uddannelsessystem.

Man bør allerede nu forberede sig på at sætte ind med ekstraundervisning. Eventuelt i kombination med at rykke eksaminerne nogle uger, så eleverne får bedre tid til at forberede sig, hvis det bliver nødvendigt. Der bør ligge en plan klar for, hvad vi gør omkring afholdelse af eksaminer, hvis nedlukningen trækker ud, så de negative konsekvenser for elevernes faglige niveau bliver så små som muligt.

Jeg håber, at regeringen vil lytte og trække i arbejdstøjet – andet skader vores unges fremtid! Katarina Ammitzbøll, uddannelsesordfører (K)