Vi forældre bør adresseres

Historien om Sofie, der er blevet krænket og har fået sin krænkelse delt på nettet er hjerteskærene og næsten ikke til at bære. Desværre er det formentligt ikke den sidste vi kommer til at høre om og det må lede til tanker om, hvordan vi undgår det. For ingen af os ønsker vel at vores børn, deres venner eller nogen anden udsættes for det, Sofie er blevet udsat for.

Hun er blevet krænket og i følge medierne har tusinde efterfølgende krænket hende yderligere ved at dele krænkende optagelser nettet. Ingen af disse tusinde vil formentlig stille op til interview - og en del af dem er formentlig også mindreårige, som Sofie.

Og netop det faktum må være noget, som (vi) forældre til børn og unge må tage til os med et forsøg på selverkendelse - netop til gavn for vores børn: Hvornår begynder vi at adressere forældrene til de børn og unge, der krænker og krænker yderligere ved at dele? Hvornår begynder vi at anerkende, at vi hver især (barn som voksen) har ret til selv at bestemme, hvordan vi vil manifestere os på nettet?

Problemet er imidlertid, at vi forældre i rigtig mange tilfælde selv har vist vores børn vejen til selvbestemmelse - eller nærmere mangel på samme - på nettet. Jeg kender i hvert fald ikke mange, der ikke på et eller andet tidspunkt har lagt billeder på de sociale medier af deres (uvidende) børn. Jeg selv inklusiv. Vi lærer med andre ord selv vores børn, at de ikke kan eller må håndhæve retten til billeder af dem selv på nettet. Det må derfor være på høje tid, at forældre tager et respektfuldt ansvar for deres børn og giver dem retten til dem selv tilbage - og samtidig lærer dem, at de ikke under nogen omstændigheder må lægge billeder op af andre end dem selv. IT-dannelse må og skal starte hjemmefra.

Kristina E. Young, mor til tre,

Vestre Kvartergade 16, 2650 Hvidovre