Vi bliver fattigere af EUs indre marked

I opinions-artiklen »Danmark bliver rigere af EUs indre marked« skriver erhvervsminister Brian Mikkelsen 25. februar, at 578.000 danske arbejdspladser er knyttet til EUs indre marked. Derfor bør vi ikke drømme om at forlade organisationen, sådan som Storbritannien har besluttet.

Men påstanden er problematisk. Den forudsætter tilsyneladende, at al eksport til EU vil ophøre, hvis vi melder os ud, og det sker jo ikke. Toldsatserne på de danske varer er nemlig ikke særlig høje, og vi vil alene af den grund kunne fastholde det meste af eksporten af industrivarer til EU.

Landbrugsvarerne er et andet problem, men da EU stort set sælger lige så mange landbrugsvarer til os, som vi sælger til EU, burde en aftale om dem ikke være noget problem.

Samtidig overser Brian Mikkelsen helt fordelene ved at gå ud af EU. Vi vil slippe for at betale de over 20 milliarder kroner, vi i dag hvert år betaler for at være medlem. Og vi vil frit kunne købe billige og gode varer fra lande uden for EU. Det vil give os besparelser, som langt overstiger, hvad vi i dag kan tjene på at sælge varer til EU uden told.

Hvor mange er for eksempel klar over, at vi betaler en told på 15 procent, hvis vi køber en cykel fra Taiwan, hvorfra de fleste danske cykler kommer? Eller at biler får en told på ti procent.

Det er svært at opgøre gevinsten ved at forlade EU. Men det bliver billigere end medlemskabet.