Valgkredsens geografiske fordeling

Et folkestyre behøver en repræsentation af landsdelene, der afspejler disses befolkningstal. Det var nok også tilstræbt, da valgkredsene blev fastlagt i sin tid. I de forløbne mange årtier førte samfundets udvikling imidlertid til en meget omtalt vandring af befolkningen fra landdistrikterne til de større byer, der i vor tid tilbyder flest arbejdspladser. Følgen er blevet, at antallet af potentielle vælgere per valgkreds varierer fra ca. 12.000 på Bornholm til 40.000-50.000 i storbyer som Aarhus og Aalborg. Generelt er landdistrikterne derfor stærkt overrepræsenteret i Folketinget, hvilket rummer en fare for en politisk skævhed i dettes lovgivning. Tiden synes derfor at være kommet til en revision af valgkredsene.

Grundlaget for denne undersøgelse er folkeregistrets oplysninger om antallet af mænd og kvinder i landets byer, antagelsen at hver kvinde i gennemsnit føder 1,2 børn og at 50 pct. af disse børn for tiden er under 18 år. Selvom disse antagelser er behæftet med en usikkerhed, som jeg skønner til ti pct., truer dette ikke konklusionen om en geografisk skævfordeling af repræsentationen i en af landets højeste myndigheder.