Uddannelse - ja, men hvilken?

Ved at lade eleverne reflektere over, hvilke interesser for fremtid og uddannelse de måtte have, gerne med deraf følgende ændringer op gennem skoleforløbet, opnår man en langt større mulighed for at bevidstgøre dem om egne evner, muligheder og fremtidige uddannelsesveje.

Netop nu er der forhandlinger om de krav, der fremadrettet skal stilles til de elever, der fremover ønsker en uddannelse. Tanken er god nok, og det burde få flere af skoleeleverne til at oppe sig noget mere, end de gør i dag, ligesom lærerne skal blive endnu bedre til at stille faglige krav. Men uden en bedre vejledning, som også den nye formand for landets skoleelever er inde på, vil der stadig være alt for mange, der ikke får valgt rigtig første gang.

Alt for ofte er det mor, der bestemmer uddannelsesvejen, men det er ikke altid, hun vælger det, der passer bedst til eleven. Ved at få en bedre vejledning vil en langt større del hurtigere komme til og igennem det uddannelsesforløb, der passer bedst med evnerne og ønskerne, hvorved man sparer betydelig flere penge end de udgifter, en forbedret vejledning vil give. For få år siden havde man i Københavns Kommune en vejledning, der gav alle elever i 6. og 7. klasse vejledning én gang om året og i resten af skoleforløbet to vejledninger. Hertil kom mulighed for praktik i de store klasser og dermed chance for at finde ud af om et givet område var egnet eller ej, og dermed forhindre nogle af fejltagelserne.

Ved at lade eleverne reflektere over, hvilke interesser for fremtid og uddannelse de måtte have, gerne med deraf følgende ændringer op gennem skoleforløbet, opnåede man en langt større mulighed for at bevidstgøre dem om egne evner, muligheder og fremtidig uddannelsesveje der passede bedst til den enkelte.

Også vigtigheden af altid at vælge tre ting hver gang der skal foretages et uddannelsesvalg, herunder f.eks. 10., fagskole eller gymnasial vej, og igen helst tre valg for hvert af de første. Dette gælder også ved alle senere valgsituationer – tre muligheder hver gang.

Alt for mange bliver forsinket eller mister muligheder, fordi de kun vælger én ting første gang, og står så bagerst i køen, såfremt ønsket ikke bliver opfyldt. Så er man stadig med i opløbet om sit andet og evt. 3. valg.

Dels har de fleste flere uddannelsesmuligheder, dels minder mange uddannelser om hinanden eller er beslægtet. At gå efter kun én uddannelse er temmelig tåbeligt i dag, hvor flere og flere uddannelser får højere og højere karakterkrav.