Ud med koteletterne

»Den animalske produktion i Danmark bidrager mere til klimaforandringer end alle vores biler. Derfor har vi brug for modige politikere, der tør indføre en ugentlig kødfri dag i alle offentlige kantiner samt reducere momsen på frugt og grøntsager.«

I Israel gør de det. I Norge gør de det. I Sverige gør de det. Politikere og offentlige ledere tager, for os i Danmark, radikale metoder i brug for at afhjælpe miljøbelastningen af vores klode. De har alle indført kødfrie dage i deres offentlige institutioner.

Således har de en ugentlig kødfri dag i det israelske parlament, Knesset, i det norske militær og i de svenske grundskoler. Baggrunden er, at landbrugsdyrene øffer og bøvser store mængder af den potente drivhusgas methan ud og lukker store mængder gylle ud den anden ende, der langsomt kvæler vores vandløb og skaber globale klimaforandringer.

Dansk Vegetarforening har flere gange plæderet for, at de danske politikere følger trop. Men for de danske politikere er det for radikalt at røre ved danskerne koteletter. Selvom skriften på væggen er tydelig. Den animalske produktion i Danmark bidrager mere til klimaforandringer end alle vores biler. Ligeledes er landbruget den største kilde til algevækst i vandløb og spiller derudover en stor rolle i luftforureningen i kraft af ammoniakdampe, der udledes fra de store fabrikslandbrug.

Danske politikere mangler både mandsmod og fremsyn, når de ikke vil tage fat på den vigtige opgave at nedbringe miljøbelastningen fra landbruget ved at reducere danskernes kødforbrug. Det er vel ikke en menneskeret for danskerne at få lov til at fortsætte med et af verdens største kødforbrug, når det har så store økologiske konsekvenser for miljøet. Vi har brug for at stemme modige politikere ind i det kommende folketing. Politikere der tør gå ind og tage de nødvendige beslutninger, dvs. indføre en ugentlig kødfri dag i alle offentlige kantiner samt reducere momsen på frugt og grøntsager.