Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Tør vi stole på hinanden, Alex Vanopslagh?

Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

På valgdagen 5. juni blev Liberal Alliance (LA) sablet ned til Folketingets mindste parti. I dag sidder der kun tre LAere tilbage i folketingssalen, inkl. den nye formand, Alex Vanopslagh. I en kronik i Berlingske 29. oktober lover han at videreføre LAs frihedsidealer, men uden ultimative krav og andre »tosserier«.

Tør vi nu stole på dig, Alex? Jeg vælger at gøre det, for du virker både saglig og klarsynet. Det så vi, da du i midten af september i Berlingske som den første gjorde opmærksom på, at åndeligt armod har afløst økonomisk fattigdom. Du pegede her på, at så mange med brug for hjælp til at komme videre i deres liv føler sig mast af stive regler i det sociale system, mister deres personlige initiativ, mister alt håb, og bliver ufrie mennesker, tabt for samfundet. Det var glædeligt, at andre politikere straks erklærede sig enige. Men herfra til at genoprette tilliden til LA er der lang vej! Du og dine to fæller får brug for al den opbakning, I kan få. Hermed har du min! Jens Erik Staalby, Nærum

Northstream II: Danmark havde intet valg

Den danske regering havde simpelthen intet andet valg end at godkende Northstream II. Finland, Sverige og Tyskland havde allerede bragt formaliteterne i orden. At appellere til EU virkede ikke. Sagen er alvorlig for Danmark. At lægge sig ud med Rusland er én ting, ganske anderledes er det at irritere Tyskland og andre EU-lande. Oven i det kom risikoen for at tabe en retssag.

Geopolitik har reelt været eneste årsag til forhalingen fra dansk side uanset brugen af anden argumentation. Den polske-norske Baltic Pipe line over Østersøen og på tværs af Danmark under landjorden kom påfaldende hurtigt gennem myndighedsbehandlingen. Det uanset at den ledning er til gene for mange danske kommuner og borgere, og at den dybest set er overflødig.

Polen kan jo, som også tilbudt, koble sig til Northstream II. Polen importerer stigende mængder flydende gas fra USA, vil fortsat i vid udstrækning bruge kul, bruger alt for lidt vedvarende energi og planlægger seriøst at indføre atomkraft efter 2030. Polen har i årtier indført gas fra Rusland. Striden har mest vedrørt prisen. Det er samarbejdet mellem Rusland og Tyskland, polakkerne vender sig imod, ikke import fra Rusland som sådan. Og Polen har over de sidste år øget importen af kul fra Rusland.

Om Northstream II udgør en sikkerhedsrisiko er yderst tvivlsomt. Handel og gensidig afhængighed, viser erfaringerne fra den gamle kolde krig, bidrager til positive politiske forandringer og afspænding. »Wandel durch Handel«, som det i sin tid helt rigtigt blev sagt i Tyskland under Willy Brandt. Søren Riishøj, Frederiksberg

Fri abort og tvungent faderskab, er det ligestilling?

Hvis en kvinde ufrivilligt bliver gravid og ikke ønsker at føde sit barn, har hun med retten til fri abort fuldstændig og betingelsesløst magten til at hindre dets liv.

Hvis en mand gør en kvinde gravid, er han helt og aldeles afhængig af, om kvinden ønsker at føde hans barn.

Hun – og hun alene – kan afgøre om det skal leve med henvisning til retten til at bestemme over sin egen krop.

Hvis vi accepterer, at det er i orden, hvorfor har en mand som ufrivilligt bliver donor til et barn, som kvinden alene afgør hvorvidt skal leve, ikke samme rettigheder med henvisning til retten til at bestemme over sit eget liv?

Hvorfor er det mere legitimt at henvise til retten til at bestemme over egen krop, når man ønsker at slå et foster ihjel end til at henvise til retten til at bestemme over sit eget liv?

Kvinden vil altid være vinder. Hun kan selv vælge, men manden er den helt store taber i total afhængighed af kvindens valg. Han må værgeløst acceptere enten at se sit barn blive slået ihjel, hvis det er det, hun vil, eller at skulle acceptere et faderskab med alle forpligtelser og udgifter, hvis det er det, hun vil.

Kvinden bestemmer og kan nu med henvisning til barnets tarv påtvinge manden faderskabet, mens manden ikke med henvisning til barnets tarv kan påtvinge en kvinde moderskabet. Hvem sagde ligestilling? Måske kunne Frederik Thomsens forslag om retten til juridisk abort skabe ægte ligestilling, jfr. et læserbrev i Berlingske torsdag. Birgitte Willumsen, København Ø