Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Tid til at justere boligmarkedet

Foto: Jeppe Michael Jensen

Blandt keynesiansk orienterede økonomer er det drømmen at udvikle instrumenter, der pålideligt kan »fin-tune« markedsøkonomien således, at en jævn stabil udvikling kan sikres uden de store udsving.

Velvaliderede instrumenter med denne egenskab hænger ikke på træerne, men siden 1. januar 2018 har vi været vidne til et meget effektivt instrument, som potentielt fremover kan bruges til fintuning af boligmarkedet.

Fra 1. januar 2018 blev adgangen til afdragsfrihed (og de helt korte lån) indskrænket. Dette har særdeles effektivt bremset de københavnske ejerlejlighedspriser, der forinden steg betragteligt. Priserne i Københavns Kommune ligger nu i helt samme niveau som ved instrumentets indførelse for 19 måneder siden, ifølge boligsiden.dk. Usikkerheden om de nye boligskatter har formentlig også bidraget. Men uanset hvad er der med stor sandsynlighed udviklet et ganske effektivt instrument til at styre priserne på det københavnske boligmarked.

Dog findes intet instrument uden eksternalitet og muligvis har den indskrænkede afdragsfrihed gjort det sværere for almindelige lønmodtagere at få råd til at bo i København, det er en pågående diskussion.

Spørgsmålet er nu, om tiden er kommet til at fin-tune igen og slække lidt på instrumentet. Der er højkonjunktur og høj beskæftigelse i København, hvorfor der kunne argumenteres for at tillade en vis stigning i boligpriserne for at akkommodere efterspørgslen og for at få solgt alle de mange nye projektboliger. Antallet af tvangsauktioner er tilmed meget lavt for tiden.

I dag går en temmeligt arbitrær og abrupt skillelinje ved 60 pct. af ejendomsværdien. Skal man låne mindre end 60 pct., er der mulighed for afdragsfrihed, skal man låne mere end 60 pct., er mulighederne stærkt begrænset. Man bør gøre op med denne meget skarpe dikotomi.

Måske skulle man i stedet tilbyde afdragsfrihed på de første X pct. og tilbyde sikre lån med afdrag fra X pct. op til de 80 pct. Efterfølgende kunne X justeres afhængigt af konjunkturerne således, at boligpriserne ikke stiger for lidt eller for meget. Dette simple tiltag ville tilmed også kunne reducere byrden af instrumentets eksternalitet, så alm. familier i højere grad kan bo i København. Andreas Vejen Lønborg, København Ø