Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Teknik- og Miljøforvaltningen igen på afveje

Foto: Jørgen Jessen

Da 2018 gik på hæld kunne man læse, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen igen søgte at ødelægge hverdagen for almindelige borgere i København samt alle dem, som har butikker/restauranter i byen eller håndværkere, som skal udføre deres arbejde i byen.

Totalt uden kreativitet tænker Teknik- og Miljøforvaltningen i tre scenarier for at stoppe eller mindske trafikken i det centrale København. Tiltag som kan mindske trafikken med op til 85 pct. i indre by. Godt for indre by og dem, som går og cykler der, men vi i udkants-København siger tak for kaffe, for vi har allerede nu store trafikale udfordringer, som med Miljø- og Teknikforvaltningens forslag kun vil blive værre.

De tre scenarier er alle sammen udtryk for en forstokket tankegang og til skade for næringsdrivende i København og for almindelige familier, som lever i byen og skal have hverdagen til at fungere. I stedet for burde Teknik- og Miljøforvaltningen nudge bilisterne. Her er et par ideer, som de frit kan benytte.

Hvorfor ikke ryste posen, hvis man ønsker at mindske biltrafikken i København? For det første kunne man gøre den offentlige trafik gratis som et treårigt forsøg. Dette vil mindske biltrafikken markant. Læg hertil de afledte konsekvenser såsom bedre miljø, bedre sundhed og mindre tidsspild når man bevæger sig gennem byen uden, at det påvirker de næringsdrivende eller de mange familier, der bor i København.

Hvis ovenstående er for revolutionerende, kan man indføre miljøzoner, hvor man som bilist betaler et årligt beløb for at kunne køre i byen. Prisen skal variere ift. bilens miljøbelastning, og om det er en benzin-, diesel- eller elbil. Beløbene skal selvfølgelig bruges til miljøforbedringer i byen.

Begge forslag har den fordel, at de ikke kun afhjælper det centrale København, men også hjælper de bydele, som fungerer som indfaldsveje til København. Mads S. B. Pedersen, medlem af Socialdemokratiet, Valby