Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Tager de strøm på os?

Foto: Liselotte Sabroe

Her godt to uger efter valget venter vi fortsat på nyt om regeringsdannelsen - og på at se, om de røde partier med flertallet får realiseret deres løfter om bedre klima og miljø. Der har nærmest ingen grænser været for, hvor langt man vil gå for at sikre os alle sammen en renere fremtid.

Et af løfterne er reduktion af CO2, hvilket ikke mindst skal indfries ved, at salg af diesel/benzindrevne biler stopper i 2030. Ifølge bilstatistik.dk var der 31.3.2018 registreret 3.002.889 biler i Danmark - heraf var 2.547.513 personbiler, og af dem var op mod 10.000 elbiler.

Man må forvente, at antallet af elbiler vil stige kraftigt frem mod 2030, og at antallet derefter vil stige i takt med udskiftning af benzin/dieselbiler. Hertil kommer udskiftning af den lille halve milllion varebiler, busser og lastvogne. Men vi mangler enkle svar på, hvordan man vil sikre, at de mange elbiler kan oplades. Vi har intet hørt om udbygning af den infrastruktur, som skal garantere, at der er fysiske muligheder for at oplade bilerne.

I dag sikrer landets 2.000 benzinstationer, at alle efter behov og uden besvær kan fylde tanken. Men hvor vil de mere end tre millioner køretøjer på relativ kort sigt kunne få opladet batteriet? Har man nogen ide om, hvor de utroligt mange ladestationer skal placeres? Hvad vil de koste - og hvem skal betale?

Og hvornår etableres de nye kraftigere elnet, der vil være nødvendige for at kunne levere den ufatteligt større mængde el, der vil blive brug for - og hvad vil det koste? Og hvordan skal det finansieres?

Det helt grundliggende problem er dog hvordan, hvor og af hvem den el, der skal bruges, produceres? Hverken vindenergi eller solenergi vil være i stand til at dække noget, som bare ligner behovet. så vi skal vel forlade os på, at der vil være et stigende behov for elværker baseret på fossile brændstoffer? For hvad ellers?

I dag kan vi supplere vort elbehov med import fra nabolandene. Men de har jo samme planer som os om udfasning af benzin/dieselbiler. Så vi skal nok ikke regne med, at det fortsat kan lade sig gøre. Så hvad vil I? Lad os få nogle svar, så vi ikke skal gå rundt og tro, at I bare tager strøm på os. Per Grønning, Hellerup