Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Tænk klimavenligt: Fokuser på reparation og genbrug

Foto: Henning Bagger

Når jeg hen over sommeren har cyklet i København, har jeg passeret forskellige skilte med det smukke og velklingende budskab: »Her arbejder vi på din klimavenlige varme«. Det er jo fantastisk, tænker danskerne måske, selv fjernvarmen bliver klimavenlig. Men fjernvarme er hverken miljø- eller klimavenlig.

Baseret på primært træflis udleder det partikler (forurening) og CO2 (drivhusgas). Solceller og vindmøller kan producere CO2-neutral energi. Men ligesom kraftværker og fjernvarmerør har de gennemgået en industriel proces med tilførsel af energi, materielle ressourcer og genereret affald.

Samtidens primære fokus på økonomisk vækst risikerer at gøre klimaindsatsen uambitiøs. Når politikere og virksomheder bruger ordet »klimavenlig« eller »bæredygtighed« er det ikke nødvendigvis gennemsigtigt: Er det reelt, et salgstrick eller uskyldigt misvisende formet af afsenderens begrænsede viden?

Klimadagsordenen bliver sandsynligvis en af de vigtigste i de kommende valgperioder, idet regeringen har ønsket, at Danmark i 2030 skal udlede 70 pct. mindre CO2 sammenlignet med 1990 (54 Megatons CO2). På den positive side har vi i Danmark allerede reduceret udledningen med cirka 35 pct. i forhold til 1990. Efter at Danmarks CO2 udslip toppede i 1996 (75 MtCO2) er udledningen efterfølgende faldet til 35 MtCO2 i 2017. Vi mangler blot at reducere yderligere 35 pct. (til 16 MtCO2 i 2030).

Det lyder trods alt overkommeligt og kan måske overbevise flere danskere om at det kan lade sig gøre. Men uden for den politiske dagsorden udleder vi yderligere 16 Megatons CO2 årligt, som beregnes i andre landes CO2 regnskab. Dvs. at når danskerne importerer tøj, kopper og plastik-dimser, så »eksporterer« vi CO2 til de lande, hvor varerne er produceret, fx Kina og Indien. Her steg Danmarks CO2 udledning 275 pct. sammenlignet med 1990. I den seneste valgkamp var partiernes løsning på klimakrisen (Alternativet undtaget) at omlægge fossil energiproduktion som olie, kul og gas til »bæredygtige« energikilder som sol og vind.

Det er en god idé, men i sig selv ikke nok. Ønsker vi at være klimavenlige, skruer vi ned for vores energiforbrug både lokalt og globalt. Tænk før du køber, fokuser på reparation og genbrug. Jiesper Strandsbjerg Pedersen, antropolog og ph.d.-studerende i klimaforandringer